BBC báo lãi cả năm 2018 đạt 110 tỷ đồng

21-01-2019 16:18:08+07:00
21/01/2019 16:18 0
  •  

BBC báo lãi cả năm 2018 đạt 110 tỷ đồng

Vừa qua, CTCP Bibica (HOSE: BBC) đã báo cáo về kết quả kinh doanh trong quý 4/2018 với sự gia tăng 43% lợi nhuận sau thuế lên mức hơn 63 tỷ đồng. Lãi ròng cả năm đạt hơn 110 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu thuần cùng giá vốn đồng loạt tăng 11%, 16% do vậy, lợi nhuận gộp chỉ nhích nhẹ 2% lên mức 175 tỷ đồng. Doanh thu tài chính chỉ còn hơn 5,800 tỷ đồng, giảm 20% so cùng kỳ do không có khoản thu từ cổ tức, lợi nhuận đồng thời là sự sụt giảm 62% của lãi chênh lệch tỷ giá.

Bên cạnh đó, BBC đã quán triệt các loại chi phí như giảm 20% chi phí bán hàng, 5% chi phí quản lý doanh nghiệp. Điều này góp phần vào sự tăng trưởng 43% so cùng kỳ của lợi nhuận sau thuế.

Về lũy kế cả năm, BBC có tổng doanh thu thuần là 1,426 tỷ đồng tăng 11% so năm trước. Lãi ròng của Công ty đạt 110 tỷ đồng, tăng 13%.

Kết quả kinh doanh của BBC

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản cùng nợ phải trả của BBC cùng tăng lên 12% so đầu năm. Đáng quan tâm, tài sản dở dang dài hạn sau 1 năm có giá trị gấp gần 18 lần, lên mức hơn 123 tỷ đồng, do sự ghi nhận tăng đột biến ở chi phí dự án Bibica miền Tây (gấp 84 lần ở mức 120 tỷ đồng), đồng thời BBC còn ghi nhận thêm ở khoản phần mềm mở rộng chức năng Oracle và nhà văn phòng tại Đà Nẵng.

Nguồn: BCTC của BBC

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang