Bệnh viện Triều An: Gia đình Trầm Bê nắm hơn 26%, lãi ròng quý 4 hơn 10 tỷ đồng

19/01/2019 10:320
  •  

Bệnh viện Triều An: Gia đình Trầm Bê nắm hơn 26%, lãi ròng quý 4 hơn 10 tỷ đồng

CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (TrieuAn) vừa công bố BCTC quý 4/2018 với lãi ròng đạt 10.4 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, quý 4/2018, Bệnh viện ghi nhận doanh thu là 141 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh chính đem lại doanh thu cho Bệnh viện đến từ việc khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, giá vốn khám, chữa bệnh trong kỳ của Bệnh viện chỉ tăng 18% so với cùng kỳ, kéo theo lợi nhuận gộp tăng 31%, đạt 25.4 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản mục khác không có nhiều biến động.

Kết thúc quý 4/2018, Bệnh viện ghi nhận lãi ròng đạt 10.4 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh BV Triều An

Cuối quý 4/2018, tổng tài sản Bệnh viện ghi nhận tổng tài sản là 809 tỷ đồng, tăng 2.4% so với quý 3/2018. Nợ phải trả cuối năm là 231 tỷ đồng, tăng 3.6% so với quý 3/2018.

Theo kế hoạch năm 2018, Bệnh viện đặt chỉ tiêu 488 tỷ đồng doanh thu, 49.2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và dự kiến chi trả cổ tức 7%, tương đương với 34.3 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, đến ngày 31/12/2018, ông Trầm Bê vẫn đang nắm giữ 2.3 triệu cổ phần, tương đương với 4.85% vốn điều lệ và con gái là bà Trầm Thuyết Kiều đang nắm giữ 10.4 triệu cổ phần, tương đương với 21.39% vốn điều lệ.

Nguồn:Bệnh viện Triều An

Quốc Thắng

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang