Bội chi ngân sách nửa tháng đầu năm 2019 ước khoảng 13,400 tỷ đồng

29-01-2019 11:42:14+07:00
29/01/2019 11:42 0
  •  

Bội chi ngân sách nửa tháng đầu năm 2019 ước khoảng 13,400 tỷ đồng

Trong 15 ngày đầu tháng 1/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 30,800 tỷ đồng và tổng chi 44,200 tỷ đồng.

Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2019 ước đạt 30,800 tỷ đồng, bằng 2.2% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa đạt 16,000 tỷ đồng, bằng 1.4%; thu từ dầu thô 1,500 tỷ đồng, bằng 3.4%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 13,300 tỷ đồng, bằng 7%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 549 tỷ đồng, bằng 0.3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 1,102 tỷ đồng, bằng 0.5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 2,900 tỷ đồng, bằng 1.2%; thu thuế thu nhập cá nhân 1,700 tỷ đồng, bằng 1.5%; thu thuế bảo vệ môi trường 105 tỷ đồng, bằng 0.2% và thu tiền sử dụng đất 3,900 tỷ đồng, bằng 4.4%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày trong tháng đầu năm 2019 ước đạt 44,200 tỷ đồng, bằng 2.7% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên 31,800 tỷ đồng, bằng 3.2%; chi đầu tư phát triển 2,800 tỷ đồng, bằng 0.7%; chi trả nợ lãi 9,700 tỷ đồng, bằng 7.7%.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang