×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Cao su Tân Biên điều chỉnh giảm 34 tỷ kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018

11/01/2019 14:050

Cao su Tân Biên điều chỉnh giảm 34 tỷ kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018

Vừa qua, HĐQT của CTCP Cao su Tân Biên (UPCoM: RTB) đã có Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, kế hoạch kinh doanh của RTB được cổ đông thông qua gồm doanh thu là 593 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 200.8 tỷ đồng.

Theo như Nghị quyết HĐQT mới đây, RTB đã điều chỉnh giảm doanh thu xuống mức 589 tỷ đồng, trong khi đó điều chỉnh lợi nhuận sau thuế chỉ còn mức 177 tỷ đồng, giảm đến gần 34 tỷ đồng so kế hoạch trước đó.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT

Trong quý 3/2018, Công ty báo lãi gần 14 tỷ đồng, giảm đến 60% so cùng kỳ, trong khi đó doanh thu ghi nhận là 159 tỷ đồng có xu hướng tăng 49%. Giải trình cho việc doanh thu tăng nhưng lợi nhuận vẫn giảm, Công ty cho rằng do chi phí tài chính trong kỳ tăng gấp 3 lần so cùng kỳ ở mức 10.31 tỷ đồng (quý 3/2018).

Với kết quả đó, lũy kế 9 tháng đầu năm của 2018, doanh thu thuần đã ở mức 261 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 170 tỷ đồng. Do vậy, Công ty đã chủ động điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sao kế hoạch trước đó.  

Một số chỉ tiêu về tổng diện tích cao su, năng suất, sản lương khai thác, chế biến, thu mua và tiêu thụ cũng được điều chỉnh.

Tài liệu đính kèm:
1.RTB_2019.1.11_c9642dd_RTB_QD_so_01QDHDQTCSTB_phe_duyet_dieu_chinh_ke_hoach_SXKD_nam_2018.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Về đầu trang