CDC báo lãi ròng 2018 đạt 34 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch

28-01-2019 17:34:12+07:00
28/01/2019 17:34 0
  •  

CDC báo lãi ròng 2018 đạt 34 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch

CTCP Chương Dương (HOSE: CDC) vừa có BCTC quý 4/2018 với doanh thu thuần hơn 105 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hơn 7.5 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ năm trước.

Trong quý, tổng doanh thu xây lắp, doanh thu kinh doanh bất động sản, doanh thu từ dịch vụ đem về cho CDC 105 tỷ đồng, tăng đến 38% so quý 4/2017. Lợi nhuận gộp trong quý tăng vọt 293% và ghi nhận gần 13 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh thu giảm đến 80% trong khi chi phí tăng đến 201% (chi phí lãi vay tăng 44%). Doanh thu tài chính quý 4 năm nay không ghi nhận khoản lãi từ chuyển nhượng vốn góp nên giảm so quý 4/2017.

Đáng nói, trong quý 4 cũng như trong năm 2018, CDC không phát sinh bất kỳ khoản chi phí bán hàng nào. Tuy vậy, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 10% so cùng kỳ khi đạt 7.5 tỷ đồng. Lãi ròng trong quý đạt 7.5 tỷ đồng, tăng 11% so với con số 6.8 tỷ đồng của năm trước.

Lũy kế cả năm 2018, CDC báo doanh thu thuần tăng đến 90%, lãi ròng tăng 18% với giá trị lần lượt là 435 tỷ đồng và 34 tỷ đồng. Tổng kết, CDC đã vượt 10% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Kết quả kinh doanh của CDC
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của CDC

Tổng tài sản ngày cuối năm tăng 9% so đầu năm, có giá trị hơn 1,024 tỷ đồng. Tăng nhiều nhất là khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn, giá trị cuối năm gấp đến 7 lần giá trị đầu năm, từ mức 41 tỷ đồng lên 283 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ 4%, hàng tồn kho giảm 7%.

Vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm đến 51% trong cùng kỳ do CDC đã thanh toán sạch các khoản nợ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín .

Tài liệu tham khảo: Bao-cao-tai-chinh---Cong-ty-dai-chung---Quy-HopNhat-Quy4-2018-CDC_signed.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang