Chủ tịch HĐQT của PGT bất ngờ không còn là cổ đông lớn

04-01-2019 20:19:00+07:00
04/01/2019 20:19 0
  •  

Chủ tịch HĐQT của PGT bất ngờ không còn là cổ đông lớn

Vừa qua, lãnh đạo của CTCP PGT Holdings (HNX: PGT) đã thực hiện thành công mua bán cổ phiếu đã đăng ký và làm thay đổi quyền sở hữu tại Công ty.

Theo đó, trong phiên giao dịch từ 05/12/2018 đến 07/12/2018 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Kakazu Shogo đã bán 829,021 cp để giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4.79% vốn điều lệ tại Công ty. Hiện vị chủ tịch còn nắm giữ 424,600 cp và không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Trước đó vào tháng 1/2018, ông Kakazu Shogo cũng đã bán bớt 136,000 cp PGT giảm dần tỷ lệ sở hữu xuống. Có lẽ tình trạng làm ăn thua lỗ trong những năm gần đây làm Chủ tịch HĐQT này muốn thoái bớt cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, cũng trong thời gian từ 05/12/2018 đến 07/12/2018 bà Nguyễn Thị Thanh Chi là Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trở thành cổ đông lớn khi một lúc gom liền 1.3 triệu cp PGT, ứng với 14.42% vốn điều lệ Công ty.

Thông tin tham khảo:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kakazu Shogo

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: PGT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,253,621 CP (tỷ lệ 14.15%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 829,021 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 829,021 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 424,600 CP (tỷ lệ 4.79%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/12/2018

- Ngày kết thúc giao dịch: 07/12/2018.

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Chi

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc

- Mã chứng khoán: PGT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,277,201 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,277,201 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,277,201 CP (tỷ lệ 14.42%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/12/2018

- Ngày kết thúc giao dịch: 07/12/2018.

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang