×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Chứng khoán Đại Nam dự kiến cho FIT sở hữu trên 80%

11/01/2019 20:020

Chứng khoán Đại Nam dự kiến cho FIT sở hữu trên 80%

CTCP Chứng khoán Đại Nam (DNSE) dự kiến vào ngày 18/02/2019 sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là ngày 29/01/2019.

Trong cuộc họp lần này Công ty sẽ thông báo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Một nội dung đáng chú ý tại Đại hội, HĐQT Công ty sẽ trình đại hội và xin ý kiến cổ đông chấp thuận cho CTCP Tập đoàn FIT (HOSE: FIT) được sở hữu trên 80% số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của CTCP Chứng khoán Đại Nam thông qua việc mua cổ phiếu phát hành thêm hoặc mua thêm cổ phần của các cổ đông hiện hữu của DNSE mà không phải làm thủ tục chào mua công khai.

Trước đó, trong ĐHĐCĐ năm 2018, cổ đông của DNSE đã chấp thuận cho FIT và Đầu tư Thương mại Hoa Sen sở hữu tới 49% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty mà không cần thông qua chào mua công khai.

Quốc Thắng

Fili

Về đầu trang