Cổ phiếu SDP bị hủy niêm yết bắt buộc từ 21/02

24-01-2019 09:28:43+07:00
24/01/2019 09:28 1
  •  

Cổ phiếu SDP bị hủy niêm yết bắt buộc từ 21/02

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định hủy niêm yết đối với cổ phiếu SDP của CTCP SDP (HNX: SDP) vào ngày 21/02/2019.

Theo đó, ngày 20/02/2019 là ngày giao dịch cuối cùng của hơn 11.1 triệu cp SDP tại HNX và ngày hủy niêm yết là ngày 21/02/2019.

Lý do hủy niêm yết là do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2017 của SDP.

Quốc Thắng

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang