Cổ phiếu VGP thoát diện cảnh báo

07-01-2019 11:28:54+07:00
07/01/2019 11:28 0
  •  

Cổ phiếu VGP thoát diện cảnh báo

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc đưa cổ phiếu của CTCP Cảng Rau Quả (HNX: VGP) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 08/01/2019.

Trước đó ngày 11/09/2017, VGP bị đưa vào diện cảnh báo do chậm nộp BCTC bán niên soát xét năm 2017 quá 15 ngày.

Đến nay, VGP được đưa ra diện bị cảnh báo vì Công ty không vi phạm quy định về công bố thông tin trên TTCK trong 06 tháng kể từ ngày SGDCK đưa cổ phiếu VGP vào diện cảnh báo theo quy định.

Giá cổ phiếu VGP trong suốt thời gian bị cảnh báo

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang