Đạt Phương: Lãi ròng quý 4 giảm 21%, vay nợ hơn 2,560 tỷ đồng

19-01-2019 12:35:34+07:00
19/01/2019 12:35 1
  •  

Đạt Phương: Lãi ròng quý 4 giảm 21%, vay nợ hơn 2,560 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018 của CTCP Đạt Phương (HOSE: DPG), kết quả kinh doanh trong kỳ đều không thuận lợi khi cả doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2018. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 đạt 655 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ hợp đồng xây dựng và bán điện thương phẩm. Giá vốn hàng bán chiếm 499 tỷ đồng trong tổng doanh thu. Lợi nhuận gộp tăng 35%, đạt 156 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, lãi tiền gửi có kỳ hạn đóng góp chủ yếu vào doanh thu, ghi nhận chưa đến 4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính lên đến 76.4 tỷ đồng, gấp 5.5 lần con số ở cùng kỳ. Riêng chi phí lãi vay trong quý 4 đã trên 75 tỷ đồng.

Công ty không ghi nhận chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 45%, ghi nhận 20 tỷ đồng. Trong đó, chi phí dịch vụ mua ngoài hơn 6 tỷ đồng, cao gấp 3 lần quý 4/2017.

Kết quả quý 4/2018 ghi nhận, lãi ròng DPG giảm gần 21%, thu về 53.4 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2018, PDG đạt chưa đến 1,573 tỷ đồng doanh thu, tăng 11.5% so với năm 2017. Tuy nhiên, lãi ròng vẫn giảm hơn 12%, đạt 138.7 tỷ đồng. Nhìn vào BCTC có thể thấy, chi phí lãi vay tăng cao đã ăn mòn lợi nhuận của PDG trong năm qua.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng nợ vay ngắn hạn của Công ty trên 706 tỷ đồng, tổng nợ vay dài hạn gần 1,863 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn điều lệ thực góp Công ty gần 300 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu cũng chỉ hơn 1,000 tỷ đồng.

Khoản vay 1,565 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Quận 12, TP.HCM) đang là khoản vay dài hạn lớn nhất của PDG. Đây là khoản vay phục vụ việc thực hiện đầu tư nhà máy thủy điện Sông Bung 6, được đảm bảo bằng việc thế chấp toàn bộ các tài sản hình thành từ vốn tự có và vốn vay. Ngoài ra còn áp dụng biện pháp bảo đảm bổ sung là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán điện của nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A và 1B.

Chi tiết các khoản phải thu ngắn hạn khác.

Tại thời điểm cuối kỳ, tổng tài sản ngắn hạn của Công ty giảm nhẹ 4%, ghi nhận gần 1,639 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm đến 46% tổng tài sản ngắn hạn, ghi nhận trên 749 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn khác cao gấp 2.6 lần so với con số ở thời điểm đầu năm, ghi nhận 68 tỷ đồng. Riêng khoản phải thu liên quan đến hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) dự án đầu tư xây dựng công trình cầu trên tuyến đường dẫn phía Bắc cầu Cửa Đại sẽ được trả bằng quỹ đất theo hình thức đổi đất lấy cơ sở hạ tầng. Khoản phải thu này gần 167 tỷ đồng và khách hàng là ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai.

Chi tiết hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho tăng 45% từ 170 tỷ đồng ở đầu kỳ lên 247 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Sau khi BCTC được công bố, cổ phiếu DPG quay đầu giảm sàn về 50,200 đồng/cp kết phiên ngày 18/01/2019.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

90.2.BCT hop nhat quy IV.2018.pdf

×
vietstock logo
Về đầu trang