DHA lãi ròng năm 2018 gần 67 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch

19-01-2019 10:39:23+07:00
19/01/2019 10:39 0
  •  

DHA lãi ròng năm 2018 gần 67 tỷ đồng, vượt 29% kế hoạch

Theo BCTC quý 4/2018 của CTCP Hóa An (HOSE: DHA) vừa công bố, Công ty ghi nhận lãi ròng gần 17 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ và cả năm 2018, lãi ròng của Công ty đạt 67 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Trong kỳ, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 87 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của Công ty, doanh thu tăng tăng là do sản lượng bán ra trong quý 4/2018 tăng hơn quý 4/2017 là 141,273 m3 đá các loại.

Quý 4/2018 lợi nhuận gộp của Công ty tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty trong kỳ đạt 2 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Kết thúc quý 4/2018, lãi ròng của Công ty đạt gần 17 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh của DHA

Cuối năm 2018, doanh thu thuần của Công ty đạt 298 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty giảm gần 32% so với năm trước, đạt 6.7 tỷ đồng. Kéo theo, lãi ròng chỉ tăng 14% so với năm trước, đạt 67 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2018 đã đề ra, doanh thu của Công ty là 270 tỷ đồng và lãi ròng là 52 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh năm 2018, Công ty đã vượt 10.3% doanh thu và 28.9% lãi ròng so với kế hoạch.

Đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Công ty là 419 tỷ đồng, tăng nhẹ 9.6% so với đầu năm. Nợ phải trả gần 33 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

Quốc Thắng

Fili

Loading...
Tags:
×
vietstock logo
Về đầu trang