×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Dự kiến thu hơn 405 tỷ đồng từ đấu giá trong tháng 1/2019

11/01/2019 14:201

Dự kiến thu hơn 405 tỷ đồng từ đấu giá trong tháng 1/2019

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong tháng 1/2019 toàn thị trường có 5 doanh nghiệp đăng ký đấu giá, số lượng cổ phần mang ra đấu giá là 29.2 triệu cp với tổng giá trị dự kiến thu về là hơn 405 tỷ đồng (tính theo giá chào bán).

Trên HOSE có 2 doanh nghiệp đăng ký đấu giá trong tháng 1/2019 là Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk và Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk với tổng số 21.2 triệu cổ phần đem ra đấu giá và tổng giá trị dự kiến thu về là 295.6 tỷ đồng (tính theo giá chào bán).

Trên HNX có 3 doanh nghiệp đăng ký đấu giá trong tháng 1/2019 là CTCP Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam, CTCP Truyền hình cáp Hải Dương và CTCP Vitaly với tổng số lượng cổ phần đem ra đấu giá là 7.98 triệu cp và  tổng giá trị dự kiến thu về là 109.5 tỷ đồng (tính theo giá chào bán).

Tuy nhiên phiên đấu giá bán cổ phần của CTCP Vitaly do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam sở hữu vào ngày 08/01/2019 đã không đủ điều kiện để tổ chức do đã hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư vào ngày 19/12/2018 nhưng không có nhà đầu tư nào đăng ký nộp hồ sơ.


Quốc Thắng

Fili

Về đầu trang