×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

EVF đặt kế hoạch lãi 216 tỷ đồng năm 2019

07/01/2019 14:240

EVF đặt kế hoạch lãi 216 tỷ đồng năm 2019

Sắp tới, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (UPCoM: EVF) sẽ trình ĐHĐCĐ về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 6% và phát hành 37.5 triệu cổ phần phổ thông cho 03 nhà đầu tư tổ chức để tăng vốn điều lệ.

Trước hết, EVF dự kiến phát hành 15 triệu cổ phần cho cổ đông Công ty hiện hữu để thực hiện chi trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:06, tương ứng tỷ lệ 6%/mệnh giá. Nguồn vốn được sử dụng được lấy từ nguồn lợi sau thuế của Công ty năm 2017.

Song song đó, EVF dự kiến chào bán 37.5 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ, ứng với 15% vốn điều lệ tại thời điểm trước khi phát hành. Vốn điều lệ của EVF tính đến 31/10/2018 là 2,500 tỷ đồng.

Theo đó, EVF sẽ phát hành riêng lẻ cho tối đa 3 nhà đầu tư tổ chức với các tiêu chí như: có sức mạnh tài chính, uy tín và thương hiệu nhằm củng cố thương hiệu cho EVF; có năng lực hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực (quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, sản phẩm mới, mở rộng thị trường). Mỗi nhà đầu tư và người có liên quan được chòa bán sở hữu không quá 10% vốn điều lệ của EVN.

Các phương án này được thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận và dự kiến trong năm 2018 – 2019 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng với thương hiệu Easy Credit đã chính thức ra mắt trên thị trường từ thời điểm tháng 10/2018. Một số kế hoạch chỉ tiêu dự kiến mà EVF đề ra sau khi tăng vốn từ đợt phát hành lần này.

Nă 2018, EVF dự kiến đạt lợi nhuận ròng 184 tỷ đồng và đặt kế hoạch 2019 ở mức 216 tỷ đồng.

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ EVF
Tài liệu đính kèm:
1.EVF_2019.1.7_5fbab5a_239bn_20190104_1.PDF

Phương Nguyễn

FILI

Về đầu trang