Giảm mạnh 64% dự phòng, lãi ròng năm 2018 của ACB gấp 2.4 lần năm trước

25/01/2019 10:280
  •  

Giảm mạnh 64% dự phòng, lãi ròng năm 2018 của ACB gấp 2.4 lần năm trước

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018 của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) vừa công bố, lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt hơn 5,136 tỷ đồng, gấp 2.4 lần so với cùng kỳ năm trước, tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên mức 0.73%.

Kết quả kinh doanh của ACB trong năm 2018 hầu hết đều khả quan. Thu nhập lãi thuần đạt gần 10,363 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ do thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 33% trong khi chi phí hoạt động dịch vụ tăng 54%.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 26% (gần 1,498 tỷ đồng) và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng nhẹ 2% (241 tỷ đồng). Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ hơn 78 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 72% chỉ còn gần 169 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác lại tăng gấp đôi đạt gần 1,815 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 4/2018, các hoạt động kinh doanh này lại đi lùi so với cùng kỳ năm trước như hoạt động kinh doanh ngoại hối (lỗ gần 67 tỷ đồng), hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh (lỗ hơn 31 tỷ đồng), hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư (lỗ gần 18 tỷ đồng).

Chi phí hoạt động không thay đổi nhiều, ghi nhận hơn 6,712 tỷ đồng, riêng quý 4/2018 chiếm gần 2,280 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt gần 6,389 tỷ đồng, gấp 2.4 lần so với cùng kỳ và vượt 12% kế hoạch năm 2018. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 64% chỉ còn hơn 932 tỷ đồng, do đó lợi nhuận sau thuế của ACB gấp 2.4 lần cùng kỳ, đạt hơn 5,137 tỷ đồng.

Tính riêng trong quý 4/2018, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đến 75%, ghi nhận hơn 272 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế của ACB gấp 2.5 lần và 2.3 lần cùng kỳ năm trước, đạt lần lượt 1,612 tỷ đồng và 1,365 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2018 của Ngân hàng ACB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của ACB

Trong năm 2018, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương hơn 11,905 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ dương gần 4,886 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là do thu nhập lãi tăng, tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro, giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán,...

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư chỉ còn âm hơn 274 tỷ đồng do giảm mua sắm tài sản cố định. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 933 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 130 tỷ đồng do tiền chi 3,000 tỷ đồng và thu 2,167 tỷ đồng thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vay dài hạn khác.

Tính đến 31/12/2018, tổng tài sản của ACB đạt hơn 329,333 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng cũng tăng 12% và 16%, đạt lần lượt 269,999 tỷ đồng và 230,527 tỷ đồng, thực hiện được 95% kế hoạch huy động vốn và hoàn thành kế hoạch cho vay.

Không tính đến hơn 1,953 tỷ đồng cho vay khách hàng của ACBS, nợ xấu của Ngân hàng trong năm 2018 tăng 21% so với năm trước, trong khi nợ nghi ngờ giảm 47% thì nợ có khả năng mất vốn tăng đến 48%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng nhích nhẹ lên mức 0.73% so với 0.71% cùng kỳ năm trước, vẫn còn kiểm soát tốt.

Chất lượng nợ vay năm 2018 của Ngân hàng ACB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của ACB

Hàn Đông

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang