logo

HDM ước đạt 36 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2018

25-01-2019 08:27:54+07:00
25/01/2019 08:27 0
  •  

HDM ước đạt 36 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2018

CTCP Dệt may Huế (UPCoM: HDM) ước đạt 36 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2018, thực hiện được 63% kế hoạch và đặt lợi nhuận trước thuế cho năm 2019 ở mức 50 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong năm 2018 mà HDM đạt gần 1,700 tỷ đồng, tăng 5.7% so năm trước. Kim ngạch xuất khẩu thanh toán cả năm thực hiện đạt 60.96 triệu USD, giảm 1.5% so năm 2017.

Doanh thu trong năm thực hiện được 1,751 tỷ đồng, vượt 1.5% kế hoạch nhưng giảm 28.6% so năm 2017. Lợi nhuận trước thuế cả năm cũng giảm 27% so năm trước khi đạt mức 36 tỷ đồng, kết quả này chỉ đạt 63% kế hoạch.

Trong năm, Công ty có thêm 2 nhà máy mới nên tiền lương bình quân toàn Công ty đạt gần 6.5 triệu đồng/người/tháng, giảm 3% so năm trước.

Tổng mức thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2018 là 175 tỷ đồng, bao gồm các dự án chuyển tiếp từ năm 2017 (Nhà máy May 4, Hệ thống xử lý nước thải nhà máy Dệt Nhuộm, Nhà máy sợi năm 2017) và các dự án triển khai trong năm 2018.

Cho năm 2019, HDM đề ra chỉ tiêu doanh thu tăng 3.2% so năm trước, ở mức 1,808 tỷ đồng, kế hoạch cho lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Tiền lương bình quân (có tính tháng 13) đạt mức 6.8 triệu đồng/người/tháng, tăng 5.3% so năm 2018. Tỷ lệ cổ tức cho cổ đông Công ty là 30% vốn điều lệ.

Về công tác đầu tư, thực hiện các dự án, HDM tiếp tục hoàn thiện các dự án đầu tư năm 2018 và triển khai thêm các dự án trong năm 2019: Nhà máy May 4, nhà máy Sợi, nhà máy May 1 và May 2,…

Tài liệu tham khảo: 000000008077879_nghi_quyet_tong_ket_2018_23Th12019_131805SGDCKHN.pdf

Phương Nguyễn

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang