Lãi ròng quý 4 của LGC tăng 129% so với cùng kỳ năm trước

23-01-2019 15:08:23+07:00
23/01/2019 15:08 0
  •  

Lãi ròng quý 4 của LGC tăng 129% so với cùng kỳ năm trước

CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HOSE: LGC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2018 với doanh thu thuần gần 145 tỷ đồng, không thay đổi đáng kể so với quý cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, việc giá vốn giảm trong cơ cấu doanh thu giúp lợi nhuận gộp quý này của LGC đạt hơn 100 tỷ đồng, cao hơn gần 17% so với quý 4/2017.

Kết quả kinh doanh của LGC trong quý 4/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của LGC

Doanh thu hoạt động tài chính của Công ty giảm gần 20% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 96 tỷ đồng trong quý 4/2018.

Nhưng cùng với đó, chi phí tài chính trong quý này chỉ là gần 65 tỷ đồng, thấp hơn gần 38% quý cùng kỳ năm 2017. Nhờ đó, LGC lãi ròng hơn 49 tỷ đồng trong quý 4/2018, tăng trưởng xấp xỉ 129%.

Tổng kết cả năm 2018, Công ty đạt doanh thu thuần gần 601 tỷ đồng và lãi ròng 193 tỷ đồng, tăng trưởng 11% và 19% so với năm trước, qua đó lần lượt thực hiện 77% và 95% kế hoạch đề ra trong năm 2018.

Dòng tiền lưu chuyển thuần trong năm 2018 của LGC ghi nhận âm 651 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty thực hiện cắt giảm mạnh nợ vay trong kỳ. Tại thời điểm 31/12/2018, nợ vay ngắn hạn và dài hạn của LGC ghi nhận giá trị lần lượt 1,212 tỷ và 4,004 tỷ đồng, giảm 233 tỷ và 400 tỷ đồng so với đầu năm.

Về phía tài sản, so sánh thời điểm kết thúc với đầu năm 2018, các khoản mục tiền và tương đương tiền, cùng tiền gửi có kỳ hạn của LGC giảm mạnh, từ 977 tỷ đồng xuống còn 149 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên đáng kể, tăng 807 tỷ đồng; đáng kể nhất là khoản chi phí liên quan đến Dự án Đầu tư Xây dựng, nâng cấp mở rộng 4 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu và cầu Cổ Chiên, tăng gấp 8 lần so với đầu năm, ghi nhận gần 448 tỷ đồng vào 31/12/2018.

Trong năm 2018, Công ty thực hiện chi trả 62 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu, chỉ bằng 1/4 so với năm 2017.

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang