Năm 2018, ACC vượt 49% kế hoạch lợi nhuận

25-01-2019 21:00:00+07:00
25/01/2019 21:00 0
  •  

Năm 2018, ACC vượt 49% kế hoạch lợi nhuận

CTCP Bê tông Becamex (HOSE: ACC) vừa công bố BCTC quý 4/2018 với gần 6 tỷ đồng lãi ròng, nâng lãi cả năm đạt 31 tỷ đồng, tăng 32% so năm trước.

So với cùng kỳ năm 2017, doanh thu thuần tăng 22% và đạt gần 88 tỷ đồng, giá vốn hàng bán là 71 tỷ đồng, tăng 25%. Kéo theo lãi gộp trong quý gần 17 tỷ đồng, tăng 12%.

Doanh thu hoạt động tài chính là 450 tỷ đồng, trong đó có đến 98% doanh thu từ lãi tiền gửi có kỳ hạn. Chi phí tài chính cũng giảm về còn 898 triệu đồng từ con số hơn 2 tỷ đồng quý 4/2017.

Trừ đi các khoản chi phí và thuế, ACC báo lãi ròng trong quý 4 gần 6 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ năm trước.

Về lũy kế cả năm, doanh thu đạt 380 tỷ đồng, tăng 38% so năm trước. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ tăng 32% và ghi nhận giá trị hơn 31 tỷ đồng.

So với kế hoạch cho lợi nhuận trước thuế, ACC thực hiện vượt 49% (lợi nhuận sau thuế năm 2018 của ACC là 34 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh của ACC
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của ACC

Quy mô tổng tài sản tại ngày cuối năm của ACC là 369 tỷ đồng, tăng 11% so hồi đầu năm. Hàng tồn kho tăng 20% so đầu năm, do trong năm Công ty ghi nhận tăng 41% từ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 60% so đầu năm còn 10 tỷ đồng, do trong năm ACC đã trả hết khoản nợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Bắc Bình Dương.

Tài liệu tham khảo: Hopnhat.daky.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang