×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Năm 2018, ITA lãi ròng hơn 100 tỷ đồng, tồn kho tăng mạnh về cuối năm

30/01/2019 18:592

Năm 2018, ITA lãi ròng hơn 100 tỷ đồng, tồn kho tăng mạnh về cuối năm

Mới đây, CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2018.

Quý 4/2018, ITA ghi nhận doanh thu thuần chỉ hơn 89.2 tỷ đồng, giảm hơn 72% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán trong kỳ giảm song vẫn còn cao so với doanh thu của Công ty kéo biên lãi gộp quý 4 giảm mạnh xuống còn 7% trong khi con số cùng kỳ là 63.2%. Kỳ này, ITA chỉ ghi lãi gộp từ hoạt động kinh doanh hơn 6.2 tỷ đồng.

Các khoản chi phí đều giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn, chi phí tài chính trong quý 4 giảm gần 50% so với cùng kỳ còn khoảng 17 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 76% so với cùng kỳ về 46 tỷ đồng. Song với kết quả lợi nhuận gộp quá thấp, ITA đành ghi âm gần 50 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.

Tổng kết quý 4, sau khi ghi nhận khoản thuế thu nhập được hoàn lại, ITA báo lỗ ròng hơn 20 tỷ đồng.

Lũy kế kết quả năm 2018, ITA đạt mức doanh thu thuần gần 525 tỷ đồng, giảm hơn 22% so với năm trước. Lãi ròng đạt hơn 106 tỷ đồng, tăng mạnh so với kết quả 8 tỷ đồng năm trước.

Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của ITA đạt hơn 12,990 tỷ đồng, nhỉnh nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản hình thành từ nguồn nợ phải trả chiếm gần 20%, ứng với 2,577.8 tỷ đồng.

Các khoản mục tài sản ngắn hạn của ITA ở mức 5,791.5 tỷ đồng, tăng gần 4.5% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho của Công ty tăng mạnh gần 22% lên 4,319.5 tỷ đồng. Phần lớn giá trị hàng tồn kho nằm ở Khu Công nghiệp Tân Đức, Khu E-City Tân Đức. So với đầu năm, giá trị tồn kho ở hai khoản mục tăng khá đáng kể.

Chi tiết hàng tồn kho của ITA thời điểm 30/01/2018
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của ITA.

Đối với các tài sản dài hạn, khoản phải thu dài hạn, tài sản dở dang dài hạn và các khoản đầu tư tài chính vẫn duy trì tỷ trọng lớn.

Yến Chi

FILI

Về đầu trang