Năm 2018, lãi ròng PNJ vượt gần 9% kế hoạch, hàng tồn kho tăng mạnh

19-01-2019 10:53:27+07:00
19/01/2019 10:53 0
  •  

Năm 2018, lãi ròng PNJ vượt gần 9% kế hoạch, hàng tồn kho tăng mạnh

Việc tăng mạnh hàng tồn kho dẫn đến dòng tiền kinh doanh của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE: PNJ) ghi nhận âm hơn 304 tỷ đồng trong năm 2018; cùng với đó, nợ vay ngắn hạn của Công ty cũng tăng 84% so với thời điểm đầu năm. 

Kết quả kinh doanh hợp nhất của PNJ trong quý 4/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2018 hợp nhất của PNJ

Quý 4/2018, PNJ tiếp đà tăng trưởng, Công ty đạt doanh thu thuần gần 4,065 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp của PNJ cũng đạt 20.3% so với con số 17.5% trong quý 4/2017. Tuy vậy, trong quý 4 này, tổng các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp là 492 tỷ đồng, tăng đến 69% so với cùng kỳ 2017. Trong đó, đáng chú ý là các khoản mục chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh về tỷ lệ lẫn con số tuyệt đối.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của PNJ

Kết quả quý 4/2018, PNJ lãi ròng 265.8 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kết năm 2018, Công ty đạt doanh thu thuần 14,573 tỷ đồng và lãi ròng 960 tỷ đồng, tăng trưởng gần 33% và 33% so với năm trước, qua đó vượt lần lượt hơn 6% và 9% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản của PNJ là 6,303 tỷ đồng, tăng gần 38% so với đầu năm. Chủ yếu là tăng mạnh (về giá trị) ở các khoản mục hàng tồn kho và tài sản cố định.

Việc gia tăng hàng tồn kho, từ 3,402 tỷ đồng vào thời điểm đầu năm lên gần 4,816 tỷ đồng vào thời điểm 31/12/2018, cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty âm 304.5 tỷ đồng trong năm 2018. Về phía nguồn vốn, PNJ cũng phải tăng cường nợ vay để tài trợ việc gia tăng tài sản. Vào thời điểm kết thúc năm 2018, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của Công ty là 1,558 tỷ đồng, tăng 84% so với thời điểm đầu năm.

Tuy vậy, những động thái trên cũng là hợp lý khi mà PNJ sắp bước vào quý cao điểm kinh doanh (quý 1 hàng năm). Một phần lớn lượng hàng tồn kho và lượng nợ vay cũng mới được tăng thêm trong quý 4/2018 này.

Tính đến thời điểm 31/12/2018, PNJ có vốn chủ sở hữu 3,745.3 tỷ đồng. Trong năm 2018, Công ty đã chi trả 265 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang