Năm 2018, SSC lãi gần 90 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm trước

18-01-2019 22:00:54+07:00
18/01/2019 22:00 2
  •  

Năm 2018, SSC lãi gần 90 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm trước

Theo BCTC quý 4/2018, CTCP Giống cây trồng Miền Nam (HOSE: SSC) đạt doanh thu thuần 190.5 tỷ đồng, tăng trưởng 13.4% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tại thời điểm 31/12/2018, nợ vay đã sạch bóng tại bảng cân đối tài chính của SSC.

Kết quả kinh doanh của SSC trong quý 4/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của SSC

Tuy vậy, việc giá vốn tăng cao trong cơ cấu doanh thu khiến mức tăng trưởng của lãi gộp không theo kịp mức tăng trưởng của doanh thu. Quý cuối cùng của năm 2018, SSC lãi gộp gần 62.4 tỷ đồng, tăng nhẹ 4.6% so với quý 4/2017.

Tổng các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp trong quý 4/2018 là hơn 30 tỷ đồng, giảm gần 6% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả quý 4/2018, SSC lãi ròng 29.3 tỷ đồng, tăng 6.9% so với quý 4/2017.

Tổng kết năm 2018, SSC đạt doanh thu thuần hơn 608.6 tỷ đồng, và lãi 89.8 tỷ đồng, tăng trưởng 10.6% và 38.8% so với năm trước. Như vậy, Công ty đã thực hiện 99.3% kế hoạch doanh thu và vượt 22.3% chỉ tiêu lợi nhuận ròng đề ra trong năm 2018.

Tại thời điểm 31/12/2018, tổng nguồn vốn của SSC là gần 502 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với đầu năm; phần tăng thêm đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các khoản phải trả ngắn hạn khác.

Đáng chú ý, tại thời điểm kết thúc năm 2018, BCTC của SSC sạch bóng nợ vay (cắt giảm gần 38 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn so với đầu năm). Bù lại, Công ty ghi nhận các khoản phải trả ngắn hạn khác (tại 31/12/2018) tăng gấp 3 lần con số đầu năm.

Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của SSC

Về phía tài sản, tại thời điểm 31/12/2018, khoản mục tiền và tương đương tiền của SSC ghi nhận 162.3 tỷ đồng, tăng 141.2% so với thời điểm đầu năm; hàng tồn kho của Công ty cũng tăng 51.1% trong cùng khoảng thời gian, ghi nhận 149 tỷ đồng vào ngày cuối năm 2018. Chiều ngược lại, tại thời điểm 31/12/2018 , các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của SSC ghi nhận 66.2 tỷ đồng, giảm gần 39% so với đầu năm.

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang