Năm 2018, VFG báo lãi 131 tỷ đồng, thực hiện được 87% kế hoạch

20-01-2019 14:00:00+07:00
20/01/2019 14:00 0
  •  

Năm 2018, VFG báo lãi 131 tỷ đồng, thực hiện được 87% kế hoạch

CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) có công bố BCTC quý 4/2018 với lợi nhuận trong kỳ giảm 33%, đồng thời lãi ròng cả năm giảm 7% so năm trước.

Theo đó, VFG ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán ở mức 735 tỷ đồng và 567 tỷ đồng tăng 18% và 11%. Thế nhưng lãi gộp lại ghi nhận tăng đến 48% với giá trị 167 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí bán hàng của VFG trong kỳ gần gấp 2 lần so kỳ trước chiếm 115 tỷ đồng, nguyên nhân là do tăng từ khoản chi phí lương cũng như chi phí dịch vụ mua ngoài.

Kết quả kinh doanh của VFG

Trong kỳ, lợi nhuận khác giảm đến 99% chỉ còn mức 261 triệu đồng trong khi cùng kỳ là gần 28 tỷ đồng (do phát sinh thu nhập khác với số tiền 28 tỷ đồng từ việc thanh lý tài sản cố định không cần dùng – Nhà máy Lê Minh Xuân). Do vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ còn tại mức 36 tỷ đồng, giảm 33% so cùng kỳ.

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần tăng nhẹ 5% so năm trước tại mức 2,289 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 7% ở mức 131 tỷ đồng và chỉ thực hiện được 87% kế hoạch năm.

Tại ngày cuối niên độ, tài sản của VFG trên 2,000 tỷ đồng, tăng 12% so đầu năm, do khoản phải thu ngắn hạn tăng 25%, hàng tồn kho tăng 44% cũng như khoản phải thu dài hạn tăng 23%. Trong năm VFG hoàn tất xây dựng dự án An Giang và chỉ ghi nhận thêm vào khoản tài sản dở dang là máy nghiền thuốc với giá trị hơn 17 triệu đồng.

Nợ phải trả của VFG tại ngày 31/12/2018 là 1,163 tỷ đồng, tăng 18% so đầu năm. Trong đó, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 32% trong khi vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 33%.

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang