Nhờ đâu HND vượt kế hoạch lợi nhuận 66% trong năm 2018?

19-01-2019 18:00:00+07:00
19/01/2019 18:00 0
  •  

Nhờ đâu HND vượt kế hoạch lợi nhuận 66% trong năm 2018?

Nhờ chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá giảm lần lượt 107 tỷ đồng và 53 tỷ đồng so với năm 2017, CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HOSE: HND) vẫn lãi trước thuế hơn 456 tỷ đồng trong năm 2018, tương ứng mức tăng 9% so với năm trước. Với kết quả này, Công ty đã vượt chỉ tiêu lãi trước thuế 2018 đến 66%.

Kết quả kinh doanh của HND trong quý 4/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của HND

Theo BCTC quý 4/2018, HND đạt doanh thu thuần hơn 2,476 tỷ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lợi nhuận gộp cũng tăng gần 20%, ghi nhận 562 tỷ đồng.

Quý này, HND có doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước; tuy vậy, về con số tuyệt đối (tăng gần 8.5 tỷ đồng) thì không đáng kể so với quy mô của doanh nghiệp.

Chi phí  tài chính của HND trong quý 4/2018 là trên 277 tỷ đồng, giảm mạnh 27% so với quý 4/2017. Đây cũng chính là một trong những điểm sáng giúp Công ty ghi nhận lợi nhuận lớn vào quý kinh doanh cuối cùng của năm 2018.

Kết quả quý 4/2018, HND lãi ròng gần 252 tỷ đồng, gấp gần 5.6 lần kết quả của cùng kỳ năm trước.

Tổng kết năm 2018, HND đạt doanh thu thuần hơn 9,527 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với năm trước, vượt 5% kế hoạch đề ra năm 2018. Tuy vậy, lãi gộp của Công ty giảm 6.3%, ghi nhận 1,598 tỷ đồng.

Nhờ chi phí lãi tiền vay và lỗ chênh lệch tỷ giá giảm lần lượt 107 tỷ đồng và gần 53 tỷ đồng so với năm 2017; HND vẫn lãi trước thuế hơn 456 tỷ đồng trong năm 2018, tương ứng mức tăng 8.6% so với năm trước. Với kết quả này, Công ty đã vượt chỉ tiêu lãi trước thuế 2018 đến 66%.

Trong năm 2018, HND ghi nhận dòng tiền dương đến gần 1,144 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Sau khi thực hiện trả nợ gốc vay và trả cổ tức cho chủ sở hữu, HND ghi nhận dòng tiền thuần gần 669 tỷ đồng trong năm 2018.

Tại thời điểm 31/12/2018, HND ghi nhận tổng tài sản 13,677 tỷ đồng, giảm đến 1,477 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm; chủ yếu do khoản khấu hao tài sản cố định hơn 1,858 tỷ đồng.

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang