Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đầu tiên của 2019 thu về 5,650 tỷ đồng

04-01-2019 14:33:10+07:00
04/01/2019 14:33 0
  •  

Phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đầu tiên của 2019 thu về 5,650 tỷ đồng

Ngày 02/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 6,500 tỷ đồng.

Cụ thể, trái phiếu huy động có các kỳ hạn 5 năm (1,000 tỷ đồng), 10 năm (3,000 tỷ đồng), 15 năm (2,000 tỷ đồng) và 20 năm (500 tỷ đồng). Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được tổng cộng 5,650 tỷ đồng.

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 2,650 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5.1%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/12/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 1,000 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 1,000 tỷ đồng với lãi suất 5.1%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 1,500 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5.3%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 26/12/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1,000 tỷ đồng, huy động được 500 tỷ đồng với lãi suất 5.30%/năm.

Trái phiếu các kỳ hạn 5 năm, 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Như vậy qua phiên đấu thầu đầu tiên của năm 2019, KBNN huy động được 5,650/6,500 tỷ đồng gọi thầu.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang