Quý 4/2018, FCM lãi sau thuế 17 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ

22-01-2019 14:56:53+07:00
22/01/2019 14:56 1
  •  

Quý 4/2018, FCM lãi sau thuế 17 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ

Quý đầu tiên sau khi về một nhà với Phan Vũ, CTCP Khoáng sản FECON (HOSE: FCM) báo lãi sau thuế hơn 17 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Tổng kết cả năm 2018, Công ty vượt 8% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra. 

Kết quả kinh doanh của FCM trong quý 4/2018
Đvt: tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của FCM

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018, FCM đạt doanh thu thuần gần 277 tỷ đồng trong quý này, tăng trưởng gần 15.6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp trong quý này đạt 15.4%, con số này vào quý 4/2017 là 14.6%.

So sánh quý cuối cùng năm 2018 với cùng kỳ năm trước, chi phí bán hàng của FCM giảm hơn 88%, chỉ còn hơn 2 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 130%, lên mức 15 tỷ đồng. Tổng các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp trong quý 4/2018 là hơn 22 tỷ đồng, giảm 26% so với quý 4/2017.

Kết quả quý 4/2018, quý đầu tiên sau khi FCM về với Phan Vũ, Công ty lãi sau thuế hơn 17 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần kết quả cùng kỳ năm trước.

Tổng thể cả năm vừa qua, dù biên lợi nhuận gộp có sự suy giảm mạnh so với năm 2017, FCM vẫn lãi sau thuế xấp xỉ 37 tỷ đồng trong năm 2018, tăng trưởng hơn 21%. Kết quả này là nhờ việc giảm mạnh chi phí dịch vụ mua ngoài trong năm 2018 xuống còn chỉ 438 triệu đồng, con số này trong năm 2017 là hơn 57 tỷ đồng.

FCM cũng vượt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2018 lần lượt 26% và 8%.

Tại thời điểm 31/12/2018, tài sản cố định hữu hình của FCM ghi nhận giá trị hơn 202 tỷ đồng, giảm hơn 28% so với đầu năm; chủ yếu vì Công ty thực hiện điều chỉnh các khoản mục do thanh lý công ty con.

Tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) của FCM tại thời điểm cuối năm 2018 ghi nhận gần 242 tỷ đồng, giảm 17% so với thời điểm đầu năm.

Vĩnh Thịnh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang