Quý 4/2018, lãi ròng DTC gấp 4 lần nhờ doanh thu tài chính tăng cao

17-01-2019 09:06:14+07:00
17/01/2019 09:06 1
  •  

Quý 4/2018, lãi ròng DTC gấp 4 lần nhờ doanh thu tài chính tăng cao

CTCP Viglacera Đông Triều (UPCoM: DTC) công bố BCTC quý 4/2018 với doanh thu thuần tăng nhẹ 4% nhưng lãi ròng gấp 4 lần so cùng kỳ.

Cụ thể, trong quý 4/2018, doanh thu thuần ở mức 88 tỷ đồng, nhích nhẹ 4%. Trong khi đó, giá vốn hàng bán gia tăng rất cao 33% khi chiếm 76 tỷ đồng do giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào đều tăng như giá đất sản xuất, dầu đốt, than cám, chi phí điện năng,… 

Đáng lưu ý, trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng gấp 2.2 lần so cùng kỳ do lãi tiền gửi ghi nhận gia tăng đến 81% so cùng kỳ. Do vậy, DTC có lợi nhuận sau thuế ỏ mức 5.5 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của DTC

Lũy kế cả năm, DTC thực hiện được 335 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19% so năm trước. Một số chi phí được cắt giảm như chi phí tài chính (7%), chi phí quản lý doanh nghiệp (5%). Dù vậy, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ gần 16 tỷ đồng, giảm 31% so năm 2017 do các quý trước trong năm có kết quả kém hơn so cùng kỳ.

DTC đặt kế hoạch cho lợi nhuận trước thuế ở mức 32 tỷ đồng, tăng đến 44% so thực hiện năm 2017, với tình hình không khả quan như năm trước DTC chỉ thực hiện được 65% kế hoạch.

Tại ngày 31/12/2018, DTC có tổng tài sản là 289 tỷ đồng, tăng 11% so đầu năm. Trong đó, khoản mục trả trước ngắn hạn người bán gấp 24 lần so đầu năm do Công ty đã chi hơn 13 tỷ đồng trả cho CTCP Thiết bị Quốc tế TPT.

Về khoản mục nợ phải trả, giá trị mà Công ty ghi nhận là 211 tỷ đồng, tăng 7% so đầu năm, trong đó vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng 12%, 14%.

Tài liệu tham khảo: BCTC Quý IV.2018.ký.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang