×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Quý 4/2018, VNE báo lỗ hơn 30 tỷ đồng do vướng đền bù

28/01/2019 23:383

Quý 4/2018, VNE báo lỗ hơn 30 tỷ đồng do vướng đền bù

Vướng mắc đền bù hoàn trả mặt bằng thi công ở nhiều công trình, Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) đành nhìn doanh thu quý 4/2018 sụt giảm mạnh, kéo theo báo lỗ trong kỳ.

Lỗ hơn 30 tỷ đồng quý 4/2018

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018 mới công bố, VNE ghi nhận doanh thu sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, giảm hơn 27% về mức 185 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu từ hợp đồng xây dựng đi lui so với cùng kỳ.

Công ty giải trình rằng, trong quý, doanh thu sụt giảm mạnh là do vướng đền bù hoàn trả mặt bằng thi công các công trình như: Công trình Đz TBA 110kV Tĩnh Gia, Đz đấu nối TBA 500kV Nghi Sơn, TBA 500kV Tân Uyên, Đz500kV Sông Mây – Tân Uyên và Đz500kV Mỹ Tho – Đức Hòa.

Giá vốn hàng bán trong kỳ giảm tương ứng giúp biên lãi gộp của Công ty vẫn duy trì ở mức ngang bằng so với cùng kỳ năm trước (3.6% – 3.7%).

Tuy vậy, với mức lợi nhuận thu về khá ít ỏi (gần 7 tỷ đồng), VNE thu không bù đủ các khoản chi cho lãi vay (chi phí lãi vay gần 3 tỷ đồng) cùng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (tổng cộng 14 tỷ đồng). Mặt khác, Công ty còn phải chịu thêm khoản lỗ gần 4 tỷ đồng từ Công ty liên kết, liên doanh.

Chưa hết, trong quý 4, Công ty còn ghi nhận thêm khoản lỗ từ hoạt động khác lên tới hơn 17.6 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ, khoản mục này lãi hơn 1 tỷ đồng. Với diễn biến trong kỳ như trên, VNE báo lỗ ròng hơn 31 tỷ đồng trong quý 4/2018.

Tăng trưởng lãi ròng nhờ thoái vốn Xanh Huế VNECO

Báo lỗ lớn trong quý 4, song, VNE vẫn ghi nhận kết quả lãi ròng cả năm 2018 tích cực. Cụ thể, Công ty báo lãi ròng hơn 84.5 tỷ đồng, tăng 33% so với năm trước. Nguyên nhân tăng trưởng chủ yếu là từ hoạt động tài chính và là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp được hoàn lại: Lãi từ hoạt động tài chính trong năm 2018 của VNE đạt hơn 161 tỷ đồng. Cùng kỳ, hoạt động này chỉ lãi vỏn vẹn hơn 300 triệu đồng. Trong quý 2/2018, Công ty đã ghi nhận khoản doanh thu gần 170 tỷ đồng từ việc thoái vốn tại CTCP Du lịch Xanh Huế VNECO của Công ty nhờ đó kéo lãi từ hoạt động tài chính tăng vọt. Cũng nhờ đó, Công ty điều chỉnh giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại gần 12 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính năm 2018 của VNE
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của VNE

Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của VNE giảm hơn 3% so với đầu năm xuống còn 1,507.4 tỷ đồng. Tương quan tài sản ngắn hạn và dài hạn của Công ty xấp xỉ 1:1. Các khoản mục chiếm tỷ trong nhiều nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn và tài sản dở dang dài hạn đều giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Cụ thể, cả khoản phải thu ngắn hạn giảm khoảng 15% về 436.8 tỷ đồng phần lớn do các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn và phải thu ngắn hạn khác giảm. Còn tài sản dở dang dài hạn thì giảm gần 10% về 441.5 tỷ đồng.

Chi phí dở dang dài hạn của VNE tại ngày 31/12/2018
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của VNE

Về phần cơ cấu nguồn vốn, tại thời điểm cuối kỳ, VNE kéo tỷ lệ nợ phải trả về mức 35.4%, giảm so với con số gần 40% đầu năm.

Chí Kiên

FILI

Về đầu trang