SDP giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết

07-01-2019 15:44:02+07:00
07/01/2019 15:44 0
  •  

SDP giải trình nguyên nhân tình trạng bị hủy niêm yết

CTCP SDP (HNX: SDP) đã có văn bản giải trình về một số nội dung trọng tâm mà đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến từ chối BCTC năm 2017 sau khi nhận được văn bản yêu cầu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

* SDP có nguy cơ bị hủy niêm yết

Về hàng tồn kho - Giá trị hàng tồn kho là 137 tỷ đồng. Đây là giá trị vật tư, hàng hóa, chi phí dở dang tại các dự án mà SDP thi công. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm kê, đơn vị kiểm toán không được chứng kiến kiểm kê nên không đưa ra được ý kiến. Nhưng đây là các vật tư hàng hóa và chi phí phát sinh dở dang thực tế của SDP tại thời điểm cuối năm ngày 31/12/2018.

Về công nợ phải thu khách hàng chưa thực hiện việc ký đối chiếu là 135 tỷ đồng/317 tỷ đồng. Nguyên nhân chính của tình trạng này là một số khách hàng đang gặp khó khăn chưa có nguồn trả nợ nên không thực hiện đối chiếu công nợ, một số khách hàng cố tình trốn nợ và ký đối chiếu công nợ, một số khách hàng thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng không báo SDP nên thực hiện việc đối chiếu công nợ không có phản hồi,… do vậy SDP chỉ trích lập dự phòng một số khoản công nợ khó đòi và khó có khả năng thu hồi, một số khoản nợ lâu năm nhưng có khả năng thu hồi thì SDP sẽ không trích dự phòng. Về việc này, kiểm toán có ý kiến đề nghị SDP trích lập dự phòng theo tuổi nợ nhưng điều này sẽ không phản ánh bản chất các khoản nợ này.

Về nợ phải trả người bán chưa thực hiện được việc ký đối chiếu là 151 tỷ đồng/232 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là khách hàng thay đổi địa chỉ kinh doanh nên không thể đối chiếu lại công nợ, khoản nợ liên quan đến các đội giao khoán trong Công ty thì khi thực hiện đối chiếu công nợ phải có sự xác nhận từ đội xây dựng nên việc đối chiếu bị ảnh hưởng,…

Về các khoản tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, cấp quyền khai thác và chậm nộp của Công ty TNHH Đầu tư Khoáng sản Sotraco là 16 tỷ đồng. Đây là khoản tiền mà kiểm toán nêu ra tại mỏ đá Phú Mãn Quốc Oai. Về thực chất, Sotraco đã gặp nhiều khó khăn và ngừng hoạt động. SDP đã có văn bản gửi đến các cơ quan chức năng về tình hình khai thác tại mỏ đá Phú Mãn Quốc Oai và xin miễn giảm các chi phí nêu trên.

Tài liệu đính kèm:
1.SDP_2019.1.5_4994834_256bn_20190104_1.PDF

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang