×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

SJE phát hành với giá rẻ, vì sao SJG muốn rao bán quyền mua?

21/01/2019 20:570

SJE phát hành với giá rẻ, vì sao SJG muốn rao bán quyền mua?

Tổng Công ty Sông Đà (SJG) đăng ký bán hơn 3 triệu quyền mua cổ phiếu CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE).

Được biết, sắp tới SJE sẽ chào bán hơn 6.9 triệu cổ phiếu với giá 15,000/cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện là 10:06. Cổ đông đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 17/01 – 25/02/2019.

Trên thị trường, cổ phiếu SJE hiện đang giao dịch quanh mức 22,500 đồng/cp, giảm gần 12% trong vòng 1 tháng qua, khối lượng giao dịch rất èo uột, bình quân chỉ vỏn vẹn 1,444 đơn vị/phiên. Như vậy, mức giá SJE chào bán thấp hơn 33% so với thị giá.

Biến động cổ phiếu SJE trong vòng 12 tháng qua

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
- Mã chứng khoán: SJE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,103,000 CP (tỷ lệ 26.86%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hà Hồng Nhung
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Văn Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 86,600 CP (tỷ lệ 0.75%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Văn Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 499,505 CP (tỷ lệ 4.32%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 3,103,000 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đăng ký bán: 3,103,000 quyền mua
- Số lượng quyền mua dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền mua
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 3,103,000 CP
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/01/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/02/2019.

Thái Hương

Fili

Về đầu trang