×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

SJE sắp phát hành hơn 6.9 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

07/01/2019 11:430

SJE sắp phát hành hơn 6.9 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Vừa qua, CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) có thông báo ngày 11/01/2019 là ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu nhằm mục đích huy động vốn, đầu tư góp vốn vào CTCP Đầu tư Điện Mặt trời.

Theo đó, Công ty dự kiến sẽ chào bán hơn 6.9 triệu cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng với giá 15,000/cp cho cổ đông hiện hữu, trường hợp cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết thì số cổ phần còn lại được coi như chưa chào bán và tổng số cổ phần chào bán của đợt này sẽ được tính giảm theo số lượng tương ứng.

Tỷ lệ thực hiện là 10:06 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 10 quyền được mua 06 cổ phiếu mới). Cổ đông đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 17/01 – 25/02/2019.

Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua 01 lần với giá 02 bên tự thỏa thuận từ ngày 17/01 – 20/02/2019 và người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 20/09/2018, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại Công ty là 79,955 cổ phiếu, tỷ lệ 0.69% vốn điều lệ.

Như vậy, nếu phát hành thành công hơn 6.9 triệu cp, Công ty sẽ thu về gần 104 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại tỉnh Bình Thuận với quy mô 42 MWp, 60 ha diện tích đất sử dụng, tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 974 tỷ đồng trong 25 năm hoạt động kể từ ngày 25/01/2018. Dự án đã được khởi công thực hiện trong quý 3/2018, và dự kiến hoàn thành trước 30/06/2019.

Kết quả tính toán chỉ tiêu tài chính của dự án trong 25 năm
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của SJE

Ái Minh

FILI

Về đầu trang