×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Sức ép cạnh tranh đấu thầu thuốc vào thị trường ETC lớn, MKP giảm 25% lãi trong năm 2018

25/01/2019 09:380

Sức ép cạnh tranh đấu thầu thuốc vào thị trường ETC lớn, MKP giảm 25% lãi trong năm 2018

CTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar (UPCoM: MKP) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2018 với kết quả tăng trưởng lới nhuận quý 4 nhưng giảm lãi cả năm.

Kết quả kinh doanh quý 4/2018. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018

Trong quý 4/2018, do chịu sức ép cạnh tranh đấu thầu thuốc vào thị trường ETC và nguồn nguyên liệu nhập khẩu cung cấp không ổn định nên doanh thu thuần của MKP giảm 21%, chỉ đạt gần 300 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn hàng bán lại tăng trên 10%, dẫn đến giảm lãi gộp 34% về 69.7 tỷ đồng.

Lãi tiền gửi, tiền cho vay và cổ tức, lợi nhuận được chia giảm kéo doanh thu tài chính giảm đến 54%, đạt 840 triệu đồng. Được biết, Công ty cần nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà máy mới nên đã giảm lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính ghi nhận âm 1 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cùng ghi nhận 23 tỷ đồng. Đặc biệt, MKP có khoản lỗ 2.7 tỷ đồng ở công ty liên doanh, liên kết trong kỳ.

Kết quả trong quý 4, lãi thuần đạt hơn 23 tỷ đồng, giảm 18% và lợi nhuận sau thuế đạt 23.6 tỷ đồng, tăng 33%. Theo văn bản giải trình, sở dĩ lợi nhuận quý 4 tăng là do Công ty hoàn nhập chi phí dự phòng giảm giá đầu tư vào Công ty TNHH Mekophar 10 tỷ đồng cho việc đầu tư xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghệ cao.

Tính lũy kế trong năm 2018, cả doanh thu và lợi nhuận MKP đều đi lùi. Cụ thể, doanh thu giảm 15% và lợi nhuận sau thuế giảm 25%, đạt 1,157 tỷ đồng và 86 tỷ đồng. Trong đó, nếu không có khoản xử lý kiểm kê thừa 6.8 tỷ đồng cùng với lãi 6.2 tỷ đồng trong công ty liên doanh liên kết có lẽ MKP còn giảm lãi mạnh hơn.

Trong năm qua, MKP còn ghi nhận hơn 4 tỷ đồng từ chuyển nhượng cổ phần Công ty TNHH Areco. Với kết quả trên, MKP đã thực hiện được 83% kế hoạch doanh thu và vượt 3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

IDS-11.4_BaoCaoTaiChinhHOPNHAT_Quy.4.2018.pdf

MKP_Giaitrinh_KQKD_Q4_2018_Hopnhat.pdf

Về đầu trang