×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

"Thay máu" nhân sự cấp cao tại DPM

04/01/2019 09:570

"Thay máu" nhân sự cấp cao tại DPM

Ngày 10/01 tới đây, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HOSE: DPM) sẽ được tổ chức.

Về nội dung cuộc họp, HĐQT DPM sẽ trình cổ đông xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Đoàn Văn Nhuộm và bà Nguyễn Thị Hiền. Hai thành viên này là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), nay theo sự điều động của PVN, hai thành viên sẽ đến đảm nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác do đó đã gửi đơn xin từ nhiệm đến DPM.

DPM sẽ tiến hành bầu các Thành viên HĐQT thay thế trong cuộc họp ĐHĐCĐ tới đây. Theo tài liệu công bố bởi DPM, có 3 ứng cử viên được phía PVN đề cử là ông Nguyễn Tiến Vinh, ông Dương Trí Hội, ông Lê Minh Hồng; và ông Trương Văn Hiền được đề cử bởi nhóm 4 cổ đông lớn (gồm Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, Vật tư Nông nghiệp Đak Lak, KWE Beteiligungen, ông Phạm Kỳ Hưng).

Trong cuộc họp lần này, HĐQT DPM cũng sẽ trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.

*DPM bất ngờ điều chỉnh tăng tới 67% kế hoạch lãi ròng 2018

Ngoài ra, DPM cũng dự kiến xin ý kiến cổ đông về việc tính thời gian nhiệm kỳ của các Thành viên HĐQT là ông Đoàn Văn Nhuộm và ông Louis T Nguyen sẽ không quá 5 năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ phê chuẩn vào HĐQT. Cùng với đó là việc sửa đổi và bổ sung một số điều lệ của Tổng Công ty.

Vĩnh Thịnh

FILI

Về đầu trang