UDJ: Lãi ròng quý 4 giảm 80% so cùng kỳ

15-01-2019 11:31:11+07:00
15/01/2019 11:31 0
  •  

UDJ: Lãi ròng quý 4 giảm 80% so cùng kỳ

CTCP Phát triển Đô thị (UPCoM: UDJ) vừa công bố BCTC quý 4/2018 với các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận kém khả quan so cùng kỳ nhưng cả năm Công ty vẫn báo lãi và vượt kế hoạch.

Quý 4/2018, UDJ ghi nhận doanh thu thuần ở mức 8.3 tỷ đồng, lãi ròng ở mức 2.3 tỷ đồng đều giảm 80% so cùng kỳ năm trước. Giải trình về vấn đề này, UDJ cho biết Công ty bán được ít sản phẩm hơn so cùng kỳ trước, chủ yếu là bán hàng tồn kho của dự án G1 và một phần dự án mới nhà ở công nhân Bàu Bàng nên dẫn đến sự chênh lệch đó.

Đặc biệt, nhiều năm nay UDJ không sử dụng nợ vay nên không có khoản mục chi phí tài chính. Vì doanh thu giảm nên một số chi phí cũng được tiết giảm so cùng kỳ.

Nguồn: BCTC UDJ

Dù vậy, với kết quả cả năm, Công ty có doanh thu hơn 88 tỷ đồng, tăng 16% so năm 2017, các khoản mục về chi phí không chênh lệch nhiều. Kết quả, UDJ báo lãi ròng gần 25 tỷ đồng, tăng 39% so năm trước và vượt 19% kế hoạch đề ra.

Tại ngày 31/12/2018, tổng tài sản của UDJ là 465 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so đầu năm. Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tài sản Công ty. Hàng tồn kho mà UDJ ghi nhận là 270 tỷ đồng, tập trung chủ yếu là thành phẩm bất động sản. Ở khoản mục nợ phải thu ngắn hạn, đa số khách hàng Công ty là khách hàng cá nhân.

Nguồn: BCTC UDJ

Nợ phải trả của Công ty là 269 tỷ đồng, trong năm UDJ đã xóa sạch khoản nợ 68 tỷ đồng cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. Được biết, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV cũng là cổ đông lớn của UDJ khi nắm 51% vốn điều lệ.

Tài liệu tham khảo: TOAN VAN BCTC QUY IV 2018 UDJ.pdf

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang