Vincap đã thoái hết vốn tại CVN

03-01-2019 11:25:55+07:00
03/01/2019 11:25 0
  •  

Vincap đã thoái hết vốn tại CVN

CTCP Vincap đã bán hết 2 triệu cp của CTCP Vinam (HNX: CVN) vào ngày 17/12/2018, tương đương với tỷ lệ sở hữu 24.2%.

Thông tin chi tiết:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Vincap
, - Mã chứng khoán: CVN
, - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,000,000 CP (tỷ lệ 24.24%)
, - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Thắng
, - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc
, - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Ủy viên HĐQT
, - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
, - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,000,000 CP
, - Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,000,000 CP
, - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
, - Ngày bắt đầu giao dịch: 17/12/2018
, - Ngày kết thúc giao dịch: 17/12/2018.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang