Xi măng Thái Bình đề ra kế hoạch lãi 936 triệu đồng năm 2019

08-01-2019 09:15:26+07:00
08/01/2019 09:15 0
  •  

Xi măng Thái Bình đề ra kế hoạch lãi 936 triệu đồng năm 2019

Ngày 06/01, CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX) đã họp HĐQT để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và đề ra phương hướng kế hoạch cho năm 2019 sắp tới.

Doanh thu TBX năm 2018 là 66.8 tỷ đồng chỉ thực hiện 81.4% so kế hoạch, lợi nhuận trước thuế ở mức 700 triệu đồng thực hiện được 60%. So tất cả các chỉ tiêu, tình hình kinh doanh năm 2018 không khả quan so với năm 2017 khi doanh thu giảm 14% và lợi nhuận trước thuế giảm đến 23%.

Nguyên nhân là do sự cạnh tranh gay gắt của xi măng trắng Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Trung Quốc, các loại xi măng trắng tiêu thụ trên toàn quốc liên tục giảm giá gây khó khăn cho Công ty,…

Kết quả kinh doanh năm 2018 của TBX
Nguồn: Nghị quyết HĐQT

Trong năm 2019, ngành xây dựng có xu hướng khởi sắc sẽ thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Bên cạnh đó thì cũng không ít khó khăn về cạnh tranh của sản phẩm ngoại, sự tăng cao của giá nguyên nhiên vật liệu, máy móc nhà xưởng cần cải tạo nhiều. Trước những diễn biến đó, TBX đề ra kế hoạch cho năm 2019 ổn định như năm trước, tổng doanh thu là 81 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 936 triệu đồng. 

Kế hoạch năm 2019 của TBX
Nguồn: Nghị quyết HĐQT

Để đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Ban lãnh đạo của TBX dự kiến mở rộng thêm mạng lưới phân phối trên toàn quốc, đặc biệt là thị trường phía nam; mở rộng xuất khẩu,... Bên cạnh đó, Công ty chủ trương nhắm đến đa dạng hóa các sản phẩm thông qua công tác nghiên cứu và phát triển.

Tài liệu tham khảo: BBHĐQT + Nghị quyết 07.01.PDF

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang