AGF dự kiến bán tài sản cơ cấu lại Công ty sau ĐHĐCĐ

12/02/2019 10:210
  •  

AGF dự kiến bán tài sản cơ cấu lại Công ty sau ĐHĐCĐ

Ngày 20/02/2019 sắp tới, CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (HOSE: AGF) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cho niên độ 2018 - 2019 để bàn về kế hoạch sản xuất cho niên độ mới, bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, cơ cấu lại Công ty,...

Bán tài sản cơ cấu lại Công ty

Tại ngày cuối niên độ 2017-2018, nợ phải trả của AGF là 805.5 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn ghi nhận 551 tỷ đồng, chiếm 68.4% nợ phải trả. Công ty có 1 khoản vay ngân hàng quá hạn chưa thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hồ Chí Minh với số tiền gốc đến 152.2 tỷ đồng.

Nhằm xoay xở trả nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho sản xuất kinh doanh, AGF sẽ trình ĐHĐCĐ việc bán 2 nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF9 tại Châu Thành, An Giang với tổng giá trị là 340 tỷ đồng. Hơn nữa, Công ty dự kiến bán 2 vùng nuôi nguyên liệu tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp lần lượt là vùng nuôi Nha Mân (7.7 ha), vùng nuôi An Nhơn (21 ha) với giá trị 40 tỷ đồng.

Công nhân đang làm việc trong nhà máy của AGF.

Đồng thời chuyển nhượng dự án khu nhà ở tập thể công nhân tại Bình Đức, Long Xuyên, An Giang cho đơn vị khác thực hiện, giá trị chuyển nhượng dự kiến 20 tỷ đồng. Về dự án này, AGF đã nhận chuyển nhượng từ năm 2008 với số tiền 2.3 tỷ đồng. Diện tích của dự án này khoảng 43,800m2 với quy mô 253 căn.

Đặt kế hoạch lợi nhuận 30 tỷ đồng cho niên độ 2018-2019

Tại Đại hội, AGF sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán niên độ 2017-2018 với lỗ ròng hơn 178 tỷ đồng nâng lỗ lũy kế lên đến 270 tỷ đồng. Kết quả kiểm toán đã cứu vớt AGF từ án "tử" - hủy niêm yết để trở về hiện tại.

Ngoài ra, AGF còn trình tại đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh cho niên độ mới với sản lượng cá tra fillet xuất khẩu 12,000 tấn, doanh thu đạt 1,500 tỷ đồng và cố gắng đạt lợi nhuận trước thuế 30 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh của AGF cho niên độ 2018-2019
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ AGF

Bên cạnh đó, HĐQT của AGF sẽ trình ĐHĐCĐ bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 là bà Lê Thị Ngọc Giàu (cử nhân Tài chính kế toán, nhân viên nghiệp vụ Xí nghiệp AGF8) để thay thế cho ông Vũ Nhân Vương (từ nhiệm vào ngày 02/01/2019).

Tài liệu đính kèm: 20190201_20190201 - AGF - CBTT tai lieu DHDCD TN nien do tai chinh 2018-2019.pdf

Phương Nguyễn

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang