×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Bất động sản và khách sạn tăng trưởng, Hà Đô báo lãi ròng 2018 gần 608 tỷ đồng

12/02/2019 13:361

Bất động sản và khách sạn tăng trưởng, Hà Đô báo lãi ròng 2018 gần 608 tỷ đồng

Nhờ mảng năng lượng và xây lắp vẫn duy trì ổn định, cộng với mảng bất động sản và khách sạn tăng trưởng, HDG báo lãi ròng 2018 gấp 2.6 lần cùng kỳ, vươn tới 608 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4/2018. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018

Xét riêng trong quý 4/2018 theo BCTC hợp nhất, CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) đạt hơn 1,858 tỷ đồng doanh thu, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2017. Giá vốn hàng bán trong kỳ ghi nhận 1,076 tỷ đồng, tương ứng tăng 35%; lợi nhuận gộp thu được 783 tỷ đồng, tăng mạnh 81% so với quý 4/2017.

Doanh thu tài chính tăng trưởng mạnh với hơn 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt hơn 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng cao không kém khi ghi nhận 50 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ có 17 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 43 tỷ đồng.

Một điểm sáng trong kết quả kinh doanh quý 4 của HDG là Công ty ghi nhận 1.6 tỷ đồng tiền lãi từ công ty liên kết, liên doanh. Lãi ròng quý 4 của Công ty tăng trưởng 83%, thu về 468 tỷ đồng nhờ bàn giao nhà tại một số dự án bất động sản như Hado Centrosa Gardern tại Quận 10 và Hado Riverside tại Quận 12.

Về kết quả kinh doanh cả năm 2018, doanh thu HDG đạt hơn 3,203 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với cùng kỳ. Doanh thu của HDG đến từ nhiều mảng khác nhau, trong đó kinh doanh bất động sản dẫn đầu với 1,865 tỷ đồng, hoạt động xây lắp đóng góp 712 tỷ đồng, doanh thu từ thủy điện 363 tỷ đồng, còn lại là cho thuê dịch vụ, cung cấp bất động sản đầu tư và dịch vụ khách sạn.

Lãi ròng năm 2018 của HDG cao gấp 2.6 lần so với năm 2017, đạt xấp xỉ 608 tỷ đồng. Công ty cho biết lợi nhuận năm nay tăng trưởng nhờ mảng năng lượng và xây lắp vẫn duy trì ổn định, thêm vào đó mảng bất động sản và khách sạn tăng trưởng.

Với kết quả trên, HDG thực hiện được 74% kế hoạch doanh thu và vượt 2% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

HDG_BCTC_HN_Q42018 (dinh chinh) signed.pdf

Về đầu trang