Cienco1 bị phạt 450 triệu đồng

22-02-2019 10:40:06+07:00
22/02/2019 10:40 1
  •  

Cienco1 bị phạt 450 triệu đồng

Ngày 19/02/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 450 triệu đồng đối với Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 – CTCP (Cienco1).

Cụ thể, Cienco1 bị phạt 100 triệu đồng do Công ty không báo cáo UBCKNN theo quy định pháp luật đối với các tài liệu:

- Báo cáo tài chính (BCTC) công ty mẹ và hợp nhất Quý 4/2017, Quý 1/2018;

- Văn bản giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán đối với BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán;

- Văn bản giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán đối với BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét;

- Văn bản giải trình của Công ty về ý kiến kiểm toán đối với BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán;

- Văn bản giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BCTC công ty mẹ Quý 4/2016 so với BCTC công ty mẹ năm 2016 đã kiểm toán;

- Văn bản giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất Quý 2/2017 bị lỗ;

- Văn bản giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Quý 2/2017 so với Quý 2/2016;

- Văn bản giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận Quý 3/2017 so với Quý 3/2016;Thông báo số 209/TB/PS ngày 19/6/2018 của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

Thêm vào đó, Công ty cũng báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định pháp luật đối với các tài liệu:

- Báo cáo thường niên năm 2016, 2017;

- BCTC công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2016, 2017;

- BCTC công ty mẹ và hợp nhất Quý 1,2,3 năm 2017;

- BCTC công ty mẹ và hợp nhất 06 tháng đầu năm 2017 đã soát xét;

- Thông báo ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với BCTC hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán;

- Thông báo ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 đã soát xét;

- Thông báo ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán viên đối với BCTC hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán;

- Quyết định Hội đồng quản trị (HĐQT) số 309/QĐ-HĐQT ngày 25/9/2017 về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng;

- Quyết định HĐQT số 310/QĐ-HĐQT ngày 25/9/2017 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng;

- Quyết định HĐQT số 03/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2018 về việc ban hành điều lệ sửa đổi;

- Điều lệ tháng 01/2018 (sửa đổi lần 3);

- Nghị quyết HĐQT số 166/2018/NQ-HĐQT ngày 26/2/2018 về việc mua lại phần vốn góp/cổ phần của CTCP Thương mại Nước giải khát Khánh An tại CTCP Đầu tư BOT Lào Cai - Sapa.

Đồng thời, Cienco1 bị phạt thêm 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang