×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

CII dự kiến phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu

11/02/2019 17:130

CII dự kiến phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) dự kiến phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình đầu tư và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ.

Theo đó, 400,000 trái phiếu sẽ có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành và có mệnh giá là 1 triệu đồng. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của CII. Lãi suất danh nghĩa dự kiến từ 9% - 9.5% mỗi năm, cố định cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu.

Các trái phiếu sẽ được bút toán ghi sổ và không cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu.

CII sẽ mua lại toàn bộ các trái phiếu lưu hành vào ngày đáo hạn hoặc trong trường hợp người sở hữu trái phiếu yêu cầu Công ty mua lại (với giá mua được quy định cụ thể).

Ngày phát hành các trái phiếu kể trên dự kiến trong khoảng quý 1 và quý 2 của năm 2019, hoặc một thời điểm phù hợp theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Vĩnh Thịnh

FILI

Về đầu trang