City Auto báo lãi ròng cao nhất trong 4 năm qua

14-02-2019 14:30:59+07:00
14/02/2019 14:30 1
  •  

City Auto báo lãi ròng cao nhất trong 4 năm qua

Năm 2018 có lẽ là một năm tươi sáng đối với CTCP City Auto (HOSE: CTF) khi ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt gần 58 tỷ đồng, cao hơn gấp 2.5 lần năm trước. Và như vậy, con số này là thành quả cao nhất mà City Auto đạt được trong 4 năm qua kể từ năm 2015 trở lại đây.

Đóng góp cho lợi nhuận gộp của City Auto tăng 63% so với năm trước, đạt hơn 242 tỷ đồng không phải là doanh thu thuần mà nhờ vào giá vốn giảm 4% so với năm trước, chiếm 3,157 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần đạt hơn 3,399 tỷ đồng, giảm 1% so với năm trước.

Hơn nữa, mặc dù chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng 10% và 19% so với năm trước, lần lượt chiếm hơn 121 tỷ đồng và gần 63 tỷ đồng, còn chi phí tài chính (toàn bộ là chi phí lãi vay) chiếm hơn 23 tỷ đồng, chỉ giảm 1% so với năm trước nhưng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đã chuyển từ lỗ hơn 37 tỷ đồng sang lãi hơn 35 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi nhuận khác giảm 40% so với năm trước, chỉ còn hơn 35 tỷ đồng, nhưng cả năm 2018, City Auto ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ đạt gần 58 tỷ đồng, tăng gấp 1.5 lần so với năm trước.

Về kết quả kinh doanh quý 4, do các dòng xe nhập khẩu tăng mạnh vào 3 tháng cuối năm, nên doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của City Auto đạt gần 1,277 tỷ đồng (bao gồm 1,200 tỷ đồng  doanh thu bán xe, 26 tỷ đồng doanh thu bán phụ tùng, 49 tỷ đồng doanh thu cung cấp dịch vụ và gần 2 tỷ đồng doanh thu khác), tăng 433 tỷ đồng, tương đương 51% so với năm trước. Giá vốn cũng vì vậy mà tăng tương ứng hơn 363 tỷ đồng, chiếm 1,169 tỷ đồng.

City Auto cho hay, các dòng xe nhập khẩu chủ lực được Công ty chào bán với giá tốt từ đó góp phần giúp lợi nhuận gộp tăng gấp 1.82 lần so với năm trước, đạt 108 tỷ đồng.

Tuy toàn bộ chi phí đều tăng và lợi nhuận khác giảm đến 88% so với cùng kỳ năm trước, song lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ trong quý 4  tăng gấp 1.4 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 38 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2018 của CTF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của CTF.

Tài sản của City Auto vào cuối năm đạt gần 973 tỷ đồng, tăng 23% so với hồi đầu năm, chủ yếu đến từ khoản mục tiền tăng lên và đạt mức hơn 29 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đều tăng 57% và 43% so với đầu năm, lần lượt đạt hơn 549 tỷ đồng và 67 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 20% so với đầu năm, đạt 201 tỷ đồng.

Nợ phải trả của City Auto cũng tăng 25% so với hồi đầu năm, chiếm gần 702 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ và thuê tài chính ngắn hạn chiếm 574 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, còn vay và thuê tài chính dài hạn chiếm hơn 1 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm.

Tài liệu đính kèm:
20190213_20190213 - CTF - Giai trinh so lieu ket qua hoat dong kinh doanh Quy IV nam 2018.pdf

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang