×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Đến giờ này HVA mới giải trình về biến động báo cáo soát xét 6 tháng 2018

26/02/2019 15:310

Đến giờ này HVA mới giải trình về biến động báo cáo soát xét 6 tháng 2018

Ngày 25/02 vừa qua, CTCP Đầu tư HVA (HNX: HVA) đã có giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2018.

* HVA sẽ "mạnh tay" với dàn lãnh đạo cũ?

Chậm công bố thông tin ý kiến kiểm toán do kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến?!

Phía HVA cho biết, các báo cáo và tài liệu liên quan đến BCTC soát xét bán niên 2018 sau khi được kiểm toán phát hành phải được chuyển về văn phòng Công ty tại TPHCM để Ban lãnh đạo HVA ký, rồi sau đó mới chuyển lại cho kiểm toán đóng dấu.

Do đó, đến ngày 30/01/2019, HVA mới nhận được BCTC soát xét bán niên 2018 đầy đủ chữ ký và mộc dấu. Sau đó, Công ty đã làm công văn giải trình (cũng trong ngày 30/01) về lý do kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến và đã công bố thông tin công văn giải trình kém theo báo cáo trên hệ thống CIMS của Sở GDCK. Đến 21/02/2019, Sở GDCK duyệt tin Công ty đẩy lên hệ thống CIMS.

"Đứt gánh" khi thay đổi Ban lãnh đạo

Về vấn đề lợi nhuận sau thuế 6 tháng 2018 do HVA tự lập là số dương còn sau soát xét là âm, thì phía HVA đều không đưa ra ý kiến giải trình.

Dù đã nhiều lần có công văn yêu cầu Ban lãnh đạo cũ của HVA thực hiện bàn giao chứng từ, hồ sơ sổ sách cũng như tình hình tài chính của Công ty, hiện nay Ban lãnh đạo mới (bầu sau thời điểm 30/06/2018) vẫn chưa nhận được bàn giao có trách nhiệm.

Do đó, HVA không có chứng từ, tài liệu đối chiếu để xác định được tính hợp lý, hợp pháp của các khoản mục trên BCTC soát xét bán niên 2018.

Tài liệu đính kèm: 1.HVA_2019.2.26_341ae2d_Giai_trinh_BCTC_ban_nien_2018_da_ky.pdf

Minh Nhật

FILI

Về đầu trang