GAS sắp tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 20%

25-02-2019 20:00:00+07:00
25/02/2019 20:00 4
  •  

GAS sắp tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 20%

Sắp tới, Tổng Công ty Khí Việt Nam (HOSE: GAS) sẽ chi hơn 3,800 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018.

Theo thông tin công bố, GAS sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 với tỷ lệ 20% vốn điều lệ, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 2,000 đồng. Công ty sẽ thực hiện thanh toán cổ tức trong quý 2/2019. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/03/2019. Bên cạnh đó, đây cũng là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Ngày dự kiến tổ chức Đại hội là ngày 09/04/2019. Với lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, ước tính Công ty sẽ chi hơn 3,800 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho đợt này.

Năm 2018, doanh thu thuần và lãi ròng của GAS đạt lần lượt 75,627 tỷ đồng và 12,102.3 tỷ đồng, tăng 17% và 25% so với năm trước đó.

Về mặt kế hoạch năm 2019, Ban lãnh đạo GAS nhận định Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách như sản lượng các mỏ khí trong nước đang suy giảm, mỏ/nguồn mới bổ sung chưa được kịp thời hoặc sản lượng nhỏ… trong năm. Dù vậy, GAS cũng đặt kế hoạch 2019 với sản lượng khí ẩm đưa vào 9.8 tỷ m3, khí khô sản xuất và tiêu thụ 9.4 tỷ m3, condensate 62,000 tấn và LPG công ty mẹ 1.2 triệu tấn. Còn về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu đạt 63,908 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9,546 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 7,643 tỷ đồng và cổ tức 30%. Kế hoạch này GAS đặt ra dựa trên mức giá dầu 65 USD/thùng, đây là mức do Quốc hội phê duyệt.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang