Hiệu quả hoạt động của 3 bệnh viện trên sàn chứng khoán như thế nào trong năm 2018?

11-02-2019 15:13:07+07:00
11/02/2019 15:13 2
  •  

Hiệu quả hoạt động của 3 bệnh viện trên sàn chứng khoán như thế nào trong năm 2018?

Năm 2018 vừa qua, 2 trong 3 bệnh viện gồm CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (UPCoM: TTD), CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (TrieuAn) và CTCP Bệnh viện Giao thông Vận tải (BenhVienGiaoThong) làm ăn có lời, còn lại 1 bệnh viện vẫn chưa thoát lỗ.

Dẫn đầu về lợi nhuận trong năm 2018 thuộc về Tâm Đức với hơn 66 tỷ đồng, nhích nhẹ 6% so cả năm 2017. Vị trí sau liền kề là bệnh viện của ông Trầm Bê – Bệnh viện Triều An với lãi ròng hơn 50 tỷ đồng. Duy chỉ có Bệnh viện của Bầu Hiển - Bệnh viện Giao thông Vận tải vẫn còn chìm ngập trong thua lỗ với con số hơn 33 tỷ đồng, lỗ nhiều hơn 2 tỷ đồng so với năm 2017.

Bệnh viện Tâm Đức – vượt nhẹ 4% kế hoạch lãi ròng

Riêng quý 4/2018, TTD mang về tổng doanh thu gần 156 tỷ đồng, giá vốn chiếm 125 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận gộp tăng đến 15% so cùng kỳ khi ghi nhận gần 31 tỷ đồng.

Các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp được tiết giảm chỉ tăng nhẹ lần lượt 1% và 10% so quý 4/2017. Lãi ròng cuối quý đạt gần 12 tỷ đồng tăng 30% so cùng kỳ.

Giải trình cho kết quả cuối quý, TTD cho biết Bệnh viện đã không điều chỉnh giá thu và cũng không phát triển thêm kỹ thuật mới. Bệnh viện sửa chữa nâng cấp và đưa vào sử dụng khu cấp cứu, chăm sóc điều trị cho bệnh nhân theo yêu cầu nên đã bắt đầu có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động chung làm tăng doanh thu. TTD không chủ động lượng bệnh mà do đặc thù hoạt động khám chữa bệnh là tự nhiên và khả năng thu hút từ uy tín của Bệnh viện.

Lũy kế cả năm 2018, TTD có doanh thu thuần đạt 582 tỷ đồng, tăng 7% so năm 2017. Trừ đi các chi phí cũng như thuế, TTD báo lãi tăng 6% so năm trước, đạt 67 tỷ đồng. Với kế hoạch đề ra cho 64 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, TTD đã vượt nhẹ hơn 4%.

Kết quả kinh doanh của TTD
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của TTD

Bệnh viện của gia đình Trầm Bê – lãi ròng đạt hơn 50 tỷ đồng, vượt 12% so năm 2017

Quý 4/2018, Triều An ghi nhận doanh thu hơn 141 tỷ đồng, tăng 20% so cùng kỳ. Doanh thu của Bệnh viện này đến phần lớn từ việc khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, giá vốn khám, chữa bệnh trong kỳ chỉ tăng 18%, góp phần cho nhuận gộp tăng 31%, đạt 25.4 tỷ đồng.

Riêng hoạt động kinh doanh mang về cho Triều An hơn 11 tỷ đồng. Kết thúc quý 4/2018, Bệnh viện ghi nhận lãi ròng đạt hơn 10 tỷ đồng, tăng 68% so cùng kỳ.

Cả năm 2018, Bệnh viện thu về gần 490 tỷ đồng doanh thu khám chữa bệnh, lợi nhuận gộp đạt 105 tỷ đồng. Lãi ròng cuối năm tăng 12% so năm 2017 và đạt 50 tỷ đồng. Với kết quả này, Triều An vượt nhẹ 2% kế hoạch lãi ròng đã đề ra.

Hoạt động kinh doanh của Bệnh viện Triều An
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của Bệnh viện Triều An

Về cơ cấu cổ đông, đến cuối ngày 31/12/2018, ông Trầm Bê vẫn đang nắm giữ 2.3 triệu cp, ứng với 4.85% vốn điều lệ và bà Trầm Thuyết Kiều (con gái ông Trầm Bê) đang nắm giữ 10.4 triệu cp, chiếm 21.39% vốn điều lệ.

Bệnh viện của Bầu Hiển – năm 2018 vẫn bết bát “lỗ chìm lỗ”

Bệnh viện Giao thông Vận tải lại có quý 4/2018 kết quả không khác với các quý trong năm 2018. Kinh doanh dưới giá vốn khiến cho Bệnh viện lỗ gộp 859 triệu đồng.

Trong quý này, doanh thu tài chính được ghi nhận đến 345 triệu đồng, gấp gần 52 lần với con số 7 triệu đồng quý 4/2017. Chi phí bán hàng tăng đến 64% khi chiếm 497 triệu đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp đã được Bệnh viện tiết giảm đến 19% chỉ còn hơn 10 tỷ đồng trong quý 4.

Sau cùng, Bệnh viện báo lỗ gần 11 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ cùng kỳ năm trước (chỉ lỗ gần 9 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh của Bệnh viện Giao thông Vận tải
Nguồn: BCTC quý 4/2018 của Bệnh viện Giao thông Vận tải

Doanh thu thuần cả năm 2018 của Bệnh viện không dao động nhiều so năm 2017, đạt 184 tỷ đồng. Cả năm, Bệnh viện có lợi nhuận gộp hơn 5 tỷ đồng.

Thế nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại “ngốn” đến 40 tỷ đồng (dù đã tiết giảm 6% so năm trước), điều này khiến Bệnh viện báo lỗ hơn 33 tỷ đồng sau cả năm hoạt động.

Đến cuối năm 2018, lỗ lũy kế của Bệnh viện đã lên đến 91 tỷ đồng, trong khi đó vốn góp chủ sở hữu của Bệnh viện là 168 tỷ đồng. Tính tới cuối quý 2/2018, Tập đoàn T&T của Bầu Hiển vẫn đang nắm 51.43% vốn điều lệ Bệnh viện, Bộ Giao thông Vận tải sở hữu 32.73% vốn tại đây.

Tài liệu tham khảo:

1. BCTC Quy IV 2018.pdf

2. BCTC Quý 4.2018.pdf

3. bao cao tai chinh quy 4.2018.pdf

Phương Nguyễn

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang