HNX yêu cầu giải trình về khả năng bị hủy niêm yết của ORS

23/02/2019 11:030
  •  

HNX yêu cầu giải trình về khả năng bị hủy niêm yết của ORS

Ngày 20/02/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có công văn đề nghị CTCP Chứng khoán Phương Đông (HNX: ORS) báo cáo giải trình vì phát hiện ORS có khả năng bị hủy niêm yết.

Trước đó, ngày 14/02, HNX đã nhận được báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt ký ngày 01/02/2019.

Sau khi xem xét, HNX nhận thấy lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 3 năm liên tục (từ năm 2016 đến năm 2018).

Như vậy, cổ phiếu ORS của Công  ty thuộc trường hợp bị hủy niêm yết theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

HNX đề nghị Công ty gửi văn bản giải trình và công bố thông tin về phòng Quản lý niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chậm nhất ngày 26/02/2019.

* ORS sẽ xóa lỗ lũy kế 230 tỷ bằng cách nào?

* ORS bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán

Tài liệu đính kèm:
1.ORS_2019.2.22_e6ca7be_ORS_YC_Giai_trinh.jpg

Ái Minh

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang