×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

LEC báo lỗ cả năm 2018 gần 3 tỷ đồng

12/02/2019 11:510

LEC báo lỗ cả năm 2018 gần 3 tỷ đồng

Quý 4/2018 lỗ tới 5.6 tỷ đồng đã đánh bay mọi thành quả trong 3 quý trước đó khiến CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung (HOSE: LEC) lặp lại mức lỗ cách đây 4 năm (năm 2014 âm 141 triệu đồng).

Mặc dù, LEC đều ghi nhận doanh thu thuần trong quý 4 và cả năm 2018 đều tăng mạnh lần lượt 43% và 53%, song giá vốn hàng bán chiếm hơn 90% trong tổng doanh thu thuần và tăng cao hơn so với mức tăng của doanh thu thuần. Từ đó dẫn đến lợi nhuận gộp của LEC trong quý 4 giảm 81% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt gần 2 tỷ đồng; còn lợi nhuận gộp cả năm đạt gần 47 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước.

LEC giải thích cho việc hoạt động kinh doanh bị lỗ 5.6 tỷ đồng trong quý 4 cũng chủ yếu là do giá vốn trong kỳ tăng cao xuất phát từ giá vốn của hoạt động xây lắp công trình được quyết toán lại cho cả năm 2018. Thêm vào đó là chi phí lãi vay gấp 2.8 lần càng làm cho kết quả kinh doanh của LEC hết sức ảm đạm.

Trong năm 2018, ngoài chi phí bán hàng giảm 51% so với năm trước, chiếm 460 triệu đồng, còn lại toàn bộ chi phí của LEC đều tăng cao. Trong đó, chi phí tài chính gấp 7.1 lần so với năm trước (chủ yếu là chi phí lãi vay) chiếm hơn 12 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 86% so với năm trước, chiếm hơn 31 tỷ đồng.

Nổi bật trong đó là doanh thu tài chính của LEC tăng 99% so với năm trước nhờ vào lãi tiền gửi đạt 2.52 tỷ đồng.

Tuy được vớt vát từ doanh thu tài chính nhưng kết quả cuối cùng mà LEC thu được không còn là bao. Theo đó, LEC chỉ thực hiện được 160 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi kế hoạch mà LEC đặt ra trước đó là hơn 40 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2018 của LEC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của LEC

Tổng tài sản hiện có của LEC gần 1,069 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Bao gồm hàng tồn kho gấp 2.3 lần so với đầu năm, đạt hơn 239 tỷ đồng, và tài sản ngắn hạn khác gấp 2.5 lần so với đầu năm, đạt hơn 26 tỷ đồng.

LEC có nợ phải trả tăng 18% so với đầu năm, chiếm hơn 725 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn chiếm gần 190 tỷ đồng, gấp 4 lần so với hồi đầu năm và không có phát sinh vay dài hạn.

Tài liệu đính kèm:
20190211_20190211 - LEC - Giai trinh KQKD Q4-2018.pdf

Ái Minh

FILI

Về đầu trang