×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

MSB: Lãi trước thuế năm 2018 gấp 5.6 lần kế hoạch đề ra

03/02/2019 13:000

MSB: Lãi trước thuế năm 2018 gấp 5.6 lần kế hoạch đề ra

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), lợi nhuận sau thuế năm 2018 gấp 7.2 lần so với năm trước, đạt 882 tỷ đồng, riêng quý 4 chuyển từ lỗ ròng cùng kỳ năm trước (lỗ 467 tỷ đồng) sang lãi 631 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần của MSB trong năm 2018 đạt hơn 2,834 tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước. Theo báo cáo, kết quả kinh doanh năm 2018 của MSB đều cho kết quả tương đối khả quan.

Hoạt động dịch vụ tiếp tục được Ngân hàng đẩy mạnh, đạt gần 272 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ năm 2017; riêng trong quý 4 đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng hơn 86% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng gấp 3.2 lần so với năm trước, đạt hơn 209 tỷ đồng, mặc dù trong quý 4, hoạt động kinh doanh này lỗ hơn 86 tỷ đồng.

Ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong năm 2018 chuyển từ lãi sang lỗ hơn 14 tỷ đồng và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm 30% so với năm trước, đạt 721 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong năm 2018 tăng 41 tỷ đồng chiếm gần 2,922 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 740 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước. Riêng trong quý 4, Ngân hàng đã hoàn nhập hơn 76 tỷ đồng góp phần đưa lợi nhuận sau thuế quý 4 của MSB chuyển từ lỗ 467 tỷ đồng sang lãi 631 tỷ đồng.

Tổng lợi nhuận trước thuế của MSB trong năm 2018 đạt hơn 1,087 tỷ đồng, gấp 6.6 lần so với năm trước, từ đó gấp 5.6 lần kế hoạch đã đề ra cho cả năm 2018 (194 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2018 của MSB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của MSB

Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2018 của MSB gần 138,874 tỷ đồng, tăng 24% so với cuối năm 2017. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng đều tăng ở mức 12% và 35%, lần lượt đạt gần 63,529 tỷ đồng và hơn 48,762 tỷ đồng.

Nợ xấu dư nợ cho vay khách hàng của Ngân hàng trong năm 2018 tăng 82% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 42% và còn nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 9%, đáng chú ý hơn là nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 92% so với đầu năm.

Ái Minh

FILI

Về đầu trang