Năm 2018, SHB giảm dự phòng nhưng nợ xấu lại tăng lên 2.4%

11/02/2019 10:522
  •  

Năm 2018, SHB giảm dự phòng nhưng nợ xấu lại tăng lên 2.4%

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHB), lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2018 đều tăng 8% so với năm trước, lần lượt đạt hơn 1,925 tỷ đồng và 1,539 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên 2.4%.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh trong năm 2018 của SHB không có nhiều điểm nhấn. Thu nhập lãi thuần của SHB trong năm 2018 đạt gần 5,538 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Riêng quý 4, thu nhập lãi thuần tăng 11% so với cùng kỳ năm 2017, đạt gần 2,193 tỷ đồng.

Trong năm, hoạt động dịch vụ đạt gần 642 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm trước; mặc dù quý 4 đạt hơn 476 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng tăng 13% so với năm trước, đạt hơn 61 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ hơn 12 tỷ đồng sang lãi hơn 280 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh không phát sinh trong năm 2018.

Chi phí hoạt động trong năm 2018 và quý 4 đều tăng 9%, lần lượt chiếm hơn 3,170 tỷ đồng và chiếm gần 1,171 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm hơn 1,411 tỷ đồng, giảm 13% so với năm trước. Mặc dù quý 4, Ngân hàng tăng 40% dự phòng, chiếm hơn 1,004 tỷ đồng.

Tổng kết lại, lợi nhuận trước thuế của SHB trong năm 2018 đạt hơn 2,086 tỷ đồng, vượt 2% kế hoạch đã đề ra cho cả năm 2018.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2018 của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của SHB

Cuối năm 2018, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB giảm 44% so với đầu năm, đạt 2,887 tỷ đồng, chủ yếu do giảm thu nhập từ hoạt động dịch vụ, tăng chi trả cho nhân viên, tăng các khoản kinh doanh chứng khoán, giảm vay tiền từ tổ chức tín dụng khác. Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư chuyển từ dương gần 75 tỷ đồng sang âm hơn 76 tỷ đồng.

Tổng tài sản hiện có của SHB gần 323,339 tỷ đồng, tăng 13% so với cuối năm 2017. Tiền gửi khách hàng và cho vay khách hàng đều tăng ở mức 16% và 9%, lần lượt đạt gần 225,226 tỷ đồng và 216,989 tỷ đồng.

Nợ xấu của Ngân hàng trong năm 2018 tăng 12% so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) giảm 57% và còn nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 16%, đáng chú ý hơn là nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 39% so với đầu năm. Kéo theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng tăng lên 2.4% so với 2.33% hồi đầu năm.

Chất lượng nợ vay năm 2018 của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2018 của SHB

Ái Minh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang