Ông Nguyễn Như Quỳnh sẽ giữ chức Phó Tổng Giám đốc Phụ trách ban điều hành HNX

28-02-2019 15:37:30+07:00
28/02/2019 15:37 1
  •  

Ông Nguyễn Như Quỳnh sẽ giữ chức Phó Tổng Giám đốc Phụ trách ban điều hành HNX

Ngày 28/2/2019, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Bộ Tài chính đã tổ chức lễ công bố và lưu hành Quyết định số 298/QĐ-BTC ngày 28/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thay đổi nhân sự của HNX.

Theo đó, ông Nguyễn Như Quỳnh là Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc HNX sẽ giữ chức Phó Tổng Giám đốc Phụ trách ban điều hành HNX kể từ ngày 01/03/2019 thay cho bà Nguyễn Thị Hoàng Lan về nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Nguyễn Như Quỳnh sinh năm 1976, tốt nghiệp Tiến sỹ Kinh tế tại trường Đại học Kobe (Nhật Bản), Thạc sỹ Tài chính công tại trường Đại học Hitotsubashi (Nhật Bản), Cử nhân Tài chính nhà nước, Học viện Tài chính.

Ông Nguyễn Như Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc Phụ trách ban điều hành HNX từ ngày 01/03/2019

Ông Quỳnh đã có thời gian 19 năm công tác trong ngành tài chính tại các đơn vị: Vụ Chính sách Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ Tài chính và từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp - Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính trước khi được bổ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT kiêm Phó tổng Giám đốc HNX vào tháng 7/2018.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang