×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Ông Phạm Nhật Vượng nhường ghế chủ tịch tại Vinhomes

28/02/2019 20:303

Ông Phạm Nhật Vượng nhường ghế chủ tịch tại Vinhomes

Ngày 28/02, CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Theo đó, bà Nguyễn Diệu Linh sẽ được HĐQT nhất trí thông qua đảm nhiệm Chủ tịch HĐQT VHM thay cho ông Phạm Nhật Vượng. Được biết bà Linh sinh năm 1974 tại Hà Nội, bà nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty của VHM.

Bà Nguyễn Diệu Linh - Tân Chủ tịch Vinhomes

Để thay thế cho vị trí Tổng Giám đốc bị khuyết, HĐQT bổ nhiệm bà Lưu Thị Ánh Xuân vào vị trí này. Nhiệm kỳ của bà Xuân là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Theo đó, bà Xuân có các quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc theo quy định Công ty và pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trực tiếp trước HĐQT về việc thực hiện công việc được giao.

Tài liệu đính kèm:
20190228_20190228 - VHM - CBTT NQ HDQT vv THAY DOI NHAN SU CHU CHOT.pdf

Minh Nhật

FILI

Về đầu trang