×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

REE dự chi gần 560 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2018

11/02/2019 21:002

REE dự chi gần 560 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2018 

CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) vừa công bố Nghị quyết liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và trả cổ tức tạm ứng cho năm tài khóa 2018.

Cụ thể, ĐHCĐ thường niên sẽ được tổ chức vào sáng ngày 29/03/2019.

Cùng với đó, REE cũng dự kiến tạm ứng cổ tức tiền mặt cho năm 2018 với tỷ lệ 18% vào ngày 05/04/2019. Ước tính, Công ty sẽ chi ra xấp xỉ 558 tỷ đồng trả cổ tức trong đợt này, nguồn chi trả lấy từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm 18/01/2019, quỹ ngoại Platinum Victory Pte Ltd đang là cổ đông lớn nhất tại REE, với gần 25% tỷ lệ sở hữu; như vậy, Platinum dự kiến sẽ nhận được xấp xỉ 140 tỷ đồng cổ tức từ ông lớn ngành tiện ích này. 

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHCĐ thường niên và nhận cổ tức tạm ứng năm 2018 là ngày 27/02/2019.

Năm vừa qua, REE báo lãi ròng lớn nhất từ trước đến nay, tương ứng 1,784 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với năm 2017. Qua đó, Công ty vượt 37% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2018.

Tài liệu đính kèm:

REE-QD cua HDQT (11-02-2019).pdf

Vĩnh Thịnh

FILI

Về đầu trang