Thủ tướng: Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho NHNN và các địa phương

27-02-2019 09:18:33+07:00
27/02/2019 09:18 0
  •  

Thủ tướng: Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho NHNN và các địa phương

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 198/QĐ-TTg về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 vốn nước ngoài cho các bộ, ngành và địa phương.

Theo Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ bổ sung 218,446 tỷ đồng (bao gồm số vốn đã được cấp có thẩm quyền cho phép giải ngân theo tiến độ thực hiện trong năm 2018) kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018.

Trong đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được bổ sung 138,592 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để thực hiện Dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (hợp phần triển khai tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam).

Cùng với đó, Thủ tướng bổ sung cho 5 địa phương có các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 với số triền là 79,854 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho Dự án Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135. Trong đó: Hà Giang 28 tỷ đồng, Hòa Bình 18 tỷ đồng, Quảng Trị 8,454 tỷ đồng, Kon Tum 16.4 tỷ đồng và Trà Vinh 9 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về thông tin và số liệu báo cáo; thực hiện giao kế hoạch bổ sung cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 5 địa phương trên theo quy định.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang